64

64 jaar

Hartelijke groet, paul schijven

De spanning mag voorbij zijn. Ook van de buitenwacht behoeft 64 hoofd en hart niet meer gescheiden te houden. Hij mag op een subjectieve wijze objectief zijn en op een objectieve wijze subjectief. Hij mag denken zoals hij voelt en omgekeerd.

Als de spanning tussen hoofd en hart is opgeheven, lossen ook de negatieve gevolgen van de spanning op. Voordat ze kunnen oplossen worden ze zichtbaar.

Zo komen veel gevoelens van sympathie en antipathie te staan in het licht van de keuze tussen hoofd en hart. Vooral in de verhouding tot kinderen en kleinkinderen (of anderen die minstens een generatie jonger zijn) gaat men merken hoezeer men zich heeft laten bepalen door de eigen gespletenheid. Het ondergewaardeerde deel heeft men via hen opnieuw verworpen en zwart gemaakt of men is het juist gaan waarderen en liefhebben.

Men gaat merken dat men op grond van persoonlijke hebbelijkheden sommigen tot favoriet heeft verklaard en anderen heeft verworpen.

Er ontstaan nu verschuivingen in de relaties. Naarmate men zichzelf vollediger wil kennen en liefhebben, wil men ook zijn kinderen en kleinkinderen vollediger kennen en liefhebben. Men eert zijn kinderen zoals ze zijn en is zelf een vader of moeder om te eren.


Uit: Nog vele jaren, de symboliek van elk levensjaar, Hans Korteweg

Juwelenschip