…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

De volle maan van 14 november 2016

De volle Bloedmaan staat deze dag tijdens haar elliptische omloop het dichtst bij de Aarde en wordt daarom een supermaan genoemd – het is de grootste supermaan van de eeuw zelfs. Haar energie is extra krachtig, waardoor sluimerende emoties en gevoelens meer naar de oppervlakte worden getrokken. Het thema ‘wijsheid en offer’ hoort bij deze maanperiode.

Sta stil bij jouw eigen-wijsheid en ga na hoe je die in de loop der tijd hebt ontwikkeld. Leer je van jezelf of neem je over wat je omgeving je voorhoudt? Welke oppervlakkige bezigheid kun je opofferen om iets constructiefs, liefdevols of spiritueels vorm te geven? Juist in deze tijd van extremen is dit belangrijk. De Aarde, veel mensen, dieren, planten en de natuur hebben hulp nodig – niet van ego-gerichte politici, maar van betrokken mensen.

De volle maan staat in het sterrenbeeld Stier. Dit geeft een koesterende, warme, beschermende energie. De behoefte aan bescherming en veiligheid neemt toe en veranderingen worden gevreesd. Je eigen plek met jouw vertrouwde spullen is belangrijk. Van daaruit kun je werken aan een hogere waarde, namelijk eigenwaarde! Welke talenten, sterke kanten en krachten herken je in jezelf? Hoe zou je die in de wereld kunnen en willen inzetten? De kracht van een Stiermaan is trouwheid. Door in eerste instantie trouw te zijn aan jezelf en te voelen wat ten diepste geleefd wil worden en daarvoor te gaan of dat uit te dragen, maak je je los uit een oud angstbeeld en draag je bij tot het grotere goed op Aarde. De invloed van Uranus helpt mee om werkelijk jezelf te (willen) zijn en jouw unieke bijdrage te leveren aan een mooiere, veiligere wereld.
De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het tegenoverliggende sterrenbeeld Schorpioen. Dat kan aan de ene kant extra gevoelig maken voor kritiek, aan de andere kant groeit de behoefte aan diepgang (versus oppervlakkigheid) en transformatie (versus vasthouden aan het oude).

De Zwarte Maan staat tegenover de Maan. Je kunt zeggen dat je hierdoor de ego’s in de dualistische wereld gespiegeld krijgt. Het kan een gevoel van vervreemding geven, want het maakt je ervan bewust dat er juist zorgende, liefdevolle en voedende krachten (vrouwelijke kwaliteiten) nodig zijn in je leven en in de wereld. Observeer jezelf ook eerlijk: in hoeverre leef je vanuit je ziel (CREATIE) en wanneer leef je van buiten naar binnen (REACTIE)?
(De invloed van de Zwarte Maan, Priapus, supermaan, Pallas, Uranus en Ceres worden uitgebreid uitgelegd in mijn maan-nieuwsbrief)

Petra Stam

Welke oppervlakkige bezigheid kun je opofferen om iets constructiefs, liefdevols of spiritueels vorm te geven?

Over de auteur

Gastauteurs

› Lees meer over Gastauteurs

Plaats een reactie