…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Zestien overtuigingen van religies over het leven na de dood

Wat geloof je over je leven na de dood? Geen idee, of geloof je echt dat het graf het einde is? De meeste mensen groeien op in samenlevingen waarin ze zodra ze zijn geboren al kennismaken met een religie. De kans dat zulke mensen hun geloof en overtuiging vasthouden tot de dag dat ze sterven is vrij groot.

Maatschappelijke invloeden, in combinatie met hedendaagse media en groepsdruk, spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van wat we geloven. Dit alles maakt het erg lastig om objectief na te denken over het leven na de dood, wat in tegenstelling staat tot ontspannen leunen op wat we denken dat waar is en afkomstig is van zo ver terug als we ons kunnen herinneren.

Mensen die alleen weten wat hun eigen religie over het leven na de dood zegt, vinden wat andere mensen daarover geloven soms absurd en tot op zekere hoogte soms grappig en onpraktisch. Maar is er een manier om te bewijzen welke religie de juiste is en welke niet? Mensen die de wetenschap zozeer omarmen dat ze niet meer geloven in een bepaalde religie, en ook niet in een leven na de dood omdat ze daarvoor geen bewijs vinden, en ook geen betrouwbare maatstaven, hebben de neiging om alle religies te verwerpen.

Moeten we dan verwachten dat zaken met betrekking tot het leven na de dood meetbaar zijn? In een laboratorium, of in de maatschappij, zoals andere dingen aan deze kant van het leven? Zou het niet net zoiets zijn als een experiment waarin je probeert om de snelheid van de wind of de ontvlambaarheid van sommige materialen te meten als je je onder water bevindt? Nee, dat zou niet logisch zijn.

Hier zijn 16 religies en overtuigingen uit verschillende delen van de wereld, en wat zij geloven over het leven na de dood. Wat geloof jij?

16 . De Grieks-Romeinse religie

De oude Grieken geloofden dat mensen die stierven eindigden in Hades, een grijze en mistige plaats waar de Heer van de Doden regeerde. Anderen geloofden in een paradijsachtige plaats, het Olympisch Pantheon op de berg Olympus, waar goden als Zeus leefden, en het lot van de mensheid bepaalden. Mensen die een goed leven hadden geleid en constant in de gedachten van de levenden verbleven, genoten van de zonnige genoegens van het Elysium. De vergetenen dwaalden eeuwig rond in de kilheid van Hades, terwijl de goddelozen in donkere putten van de Tartarus vielen. Hoewel de goden het lot van elk individu op Aarde bepaalden, kon iemand zijn lot beheersen door orakels te raadplegen en offers aan de goden te brengen.

15 . Epicurisme

Epicurisme is ongeveer 300 jaar ouder dan het christendom en heeft tegenwoordig een onduidelijk aantal gelovigen in Griekenland en andere delen van de wereld. In tegenstelling tot de meeste andere godsdiensten op de planeet, gelooft het Epicurisme in veel goden. Maar geen ervan houdt zich bezig met wat menselijke wezens aan het doen zijn. Deze gelovigen denken dat alles, inclusief hun goden en zielen, uit atomen bestaan. Volgens het Epicurisme is er geen leven na de dood, dus is er voor hen ook niet zoiets als reïncarnatie, Hemel of Hel. Als iemand sterft, denken deze gelovigen dat de ziel ook oplost, en dat dat het einde is. 

14 . Bahai

De Bahai is een religieuze groep die uit ongeveer zeven miljoen mensen bestaat. De gelovigen menen dat de ziel van een mens eeuwig en goed is, en het de taak van ieder individu is om dichter bij God te komen. In tegenstelling tot de meeste andere religies die hun eigen specifieke God hebben, geloven de Bahai in één God, die zichzelf heeft gemanifesteerd in alle andere religies in de wereld. Volgens Bahai volgelingen bestaan ​​Hemel en Hel niet. Er zijn wel twee staten van zijn die uitdrukken of je dichter bij God staat, of juist verder van hem verwijderd bent. De Bahai geloven dat de meeste andere religieuze groeperingen zich vergissen wanneer ze de Hemel en de Hel interpreteren als fysieke plaatsen, in plaats van ze te zien als symbolische representaties van de afstand tot God.

13 . Jaïnisme

Ongeveer 4 miljoen volgelingen van het Jaïnisme geloven in het bestaan ​​van veel  goden, en in reïncarnatie die tot bevrijding kan leiden. Bevrijding kan worden bereikt door het vermijden van slecht karma en geen kwaad aanrichten. Mensen die de bevrijding nog niet bereiken blijven steken in de cyclus van wedergeboorte. Sommigen zullen misschien zelfs acht Hellen van lijden moeten doorstaan tot hun wedergeboorte. Deze acht Hellen worden in elke fase kouder, en een ziel passeert veel martelingen voordat die een nieuwe gelegenheid tot wedergeboorte krijgt en de kans om alsnog bevrijding te bereiken. Hoewel het heel lang kan duren, krijgen bevrijde zielen uiteindelijk een plaats tussen de goden.

12 . Shinto

Een van de kenmerken van Shinto is dat gelovigen niet in het openbaar hoeven te bekennen dat ze Shinto gelovigen zijn. Volgens sommige oude Japanse legendes die in verband kunnen worden gebracht met Shinto, komen de doden in de sombere ondergrondse plaats Yomi terecht, waar een rivier de doden en de levenden van elkaar scheidt. Yomi is een plaats die veel lijkt op de Griekse Hades, en de mensen hier hebben een negatief beeld van de dood. De volgelingen van deze religie geloven in oude goden en geesten met de verzamelnaam Kami. Ze geloven desondanks dat sommige mensen na hun dood Kami kunnen worden. Volgens de Shinto zijn mensen van nature zuiver, en kunnen ze hun zuiverheid behouden en het kwaad vermijden door middel van zuiveringsrituelen. 

11 . Hindoeïsme

De ongeveer 900 miljoen Hindoes geloven in een oppergod die Brahman heet, en die zich manifesteert in veel andere goden en godinnen. Enkele van de standaard beoefeningen van het Hindoeïsme zijn yoga, toewijding aan een God, meditatie, bedevaart naar heilige steden en verschillende andere toepassingen. Hindoes geloven niet in de Hemel of de Hel. Ze geloven dat er na de dood  reïncarnatie plaats vindt. Hindoes geloven dat als iemand sterft hij of zij in een ander lichaam wordt herboren. Welk lichaam dat is wordt grotendeels bepaald door zijn of haar gedrag in het vorige leven. Hindoes geloven dat mensen gebonden zijn aan illusie en onwetendheid, maar ze kunnen er tijdens hun wedergeboorte aan ontsnappen zodra hun ziel hun ware natuur realiseert.

10 . Traditionele Chinese Religie

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over yin en yang, een populair concept waar de gelovige volgelingen van de Traditionele Chinese Religie sterk aan vasthouden, inclusief aan hun mythologische godheden en goden. Yin is negatief, donker en vrouwelijk, terwijl Yang positief, helder en mannelijk is. De interactie tussen deze twee is van grote invloed op het lot van alle dingen. Degenen die volgens de traditionele Chinese religie leven geloven in een vredig leven na de dood. Een mens kan dit bereiken door het uitvoeren van specifieke rituelen en respectvol eerbetoon aan voorouders. Na de dood bepaalt de god Ch’eng Huang of iemands geest deugdzaam genoeg is geweest om bij de onsterfelijken in Boeddhistische paradijzen te verblijven, of naar een Hel te moeten gaan, gevolgd door een onmiddellijke wedergeboorte in een volgende reïncarnatie.

9 . Sikhisme

Sikhisme is een van de meest populaire religies in India, met ongeveer 25 miljoen volgers. Goeroe Nanak richtte in 1500 na Christus het Sikhisme op, een religie die over de grenzen van dit land is uitgegroeid , waardoor er nu meer dan een half miljoen volgelingen buiten India wonen. Volgens de overtuigingen en praktijken van de Sikh, bepaalt het gedrag van een persoon of zijn of haar ziel bestemd is voor groot lijden en pijn in de onderwereld, of uiteindelijk met God zal versmelten in de geestelijke wereld. Een ziel die gevangen zit in de cyclus van reïncarnatie kan deze overwinnen door te mediteren op de Sikh-god ‘Ik Onkar’, en een heilige soldaat worden die voor het goede vecht.

8 . Juche

Juche is de nieuwste ‘religie’ op deze lijst. De ideologie erachter maakt er zowel een sociaal-politieke organisatie van als een religie. Juche aanhangers aanbidden de overleden Kim Il-sung, Noord-Korea’s voormalige dictator en zijn zoon Kim Jong-il, die nu regeert als de eeuwige president, aangevuld met Kim Jong-soko, de vrouw van Kim Il-sung. Juche is gevormd naar het christendom, waarin in dit geval mensen de drie-eenheid van die religie vertegenwoordigen. Vergelijkbaar met posities die door God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest in het christendom worden uitgedrukt. Juche-aanhangers geloven dat ze als ze sterven, ze voor altijd bij hun overleden dictator-president zullen zijn.

7 . Zoroastrisme

Aanhangers van het Zoroastrisme geloven in de God Ahura Mazda, en in een kwaadaardige Angra Mainyu, die bijna net zo sterk is als hun God. De aanhangers van het Zoroastrisme geloven dat wanneer een persoon sterft, hij of zij een hemelse plaats of Hel zal binnengaan, afhankelijk van hoe goed iemand  heeft geleefd. Iedereen moet naar de overkant van het aardse leven gaan door de Chinvat Bridge over te steken. Mensen die een goed leven hebben geleid passeren die brug met gemak, want voor hen is de brug breed. Maar voor zondaars draait de brug op zijn kant, en wordt zo smal als een scherp scheermes. Een angstaanjagende vrouw kwelt hen door hen een tijd in het vagevuur te laten vallen.

6 . Islam

De Islam deelt, hoewel heel verschillend voor wat betreft Christenen met zijn rituelen, geloof en leerstellingen, een stuk van de geschiedenis met het Christendom. Moslims geloven dat profeet Mohammed in 622 na Christus in Mekka de Islam heeft gesticht. In de Islam heerst de overtuiging dat mannen die het geloof nauwkeurig beoefenen na hun dood 72 maagden zullen ontvangen. Maar vrouwen krijgen slechts één man om van alles aan de andere kant van het leven samen met hem te doen. Moslims geloven in een gunstige plaats die ze het Paradijs noemen, en in een slechte plek, de Hel. Degenen die op weg zijn naar het Paradijs zullen vóór de opstanding vrede ervaren. Zij die naar de Hel gaan zitten daar voor eeuwig vast en zullen lijden in hun graven. 

5 . Azteken

Als mensen aan Azteken en hun religie denken, zien ze soms beelden van mensen die hun kinderen als menselijke offers aanboden om hun goden te sussen. Deze religie kende talrijke feesten die gedicteerd werden door de Azteekse kalender. Ze geloofden in talloze goden en godinnen. De Azteken dachten dat ze na hun overlijden op een van de volgende drie plaatsen zouden gaan verblijven waarvan ze dachten dat ze er hun hele volgende leven zouden doorbrengen: Mictlan, Tlalocan of de zon. Van vrouwen die tijdens een bevalling stierven en van gevallen krijgers, werd verondersteld dat ze zouden veranderen in kolibries. Degenen die verdronken werden verondersteld naar Tlalocan te gaan. En zij die door een gruwelijke oorzaak stierven kwamen terecht in Mictlan. 

4 . Rastafari Beweging

De Rastafari Beweging is een relatief nieuwe religie die erg snel groeit, vooral onder gemeenschappen die het gebruik van marihuana omarmen. Je kunt een gelovige identificeren aan de hand van de kleuren die hij of zij draagt ​​en door hoe hij of zij het haar draagt. Rastafarianisme heeft zijn wortels in Jamaica. De beweging dateert uit de jaren 1930. Volgens deze religie was keizer van Ethiopië Haile Selassie (1892- 1975) hun geïncarneerde god, en het geloof wankelde zelfs niet toen hij stierf. Volgens sommige Rasta zullen alle gelovigen de onsterfelijkheid ervaren door een proces van reïncarnatie. Ze geloven in de Hemel als een teruggaan naar de Hof van Eden, dat volgens hen in Afrika ligt.

3 . Boeddhisme

Volgens boeddhisten is het leven een reis, waarbij je na de dood terugkeert naar de aarde. De meeste religies die in reïncarnatie geloven hebben een vergelijkbaar idee dat er van uitgaat dat een individu terugkeert na dit leven, ondanks kleine variaties in hoe iemand tot een volgende reïncarnatie komt of het Nirvana bereikt. Volgens het boeddhisme is een Boeddha, iemand die een hoge staat van verlichting heeft bereikt, de enige die het Nirvana kan binnengaan. Nirvana is de hoogste staat van volmaakte vrede en geluk, waarin iemands individuele leed en verlangens niet meer bestaan. Degenen die Nirvana niet bereiken, worden onmiddellijk na hun dood herboren, en ontvangen een ander lichaam.

  1. Jodendom

 

Het Jodendom is het minst uitgesproken over een leven na de dood. Het lichaam wordt als tijdelijke woonplaats gezien. Het leven na de dood is in het Jodendom minder belangrijk dan het leven in het hier en nu. Dat blijkt ook uit de mentale opvatting van de dood: je bent dood als je niet met de Thora leeft, en je bent levend zolang je verbonden bent met God, ook al ben je dood. Daarnaast zijn nakomelingen in het Jodendom erg belangrijk: je leeft voort in je kinderen. Omdat het Jodendom geen officiële leer heeft over de dood, kan iedere jood zijn eigen keuze maken. Veel joden geloven dat het leven na de dood pas begint als de Messias de Hemel op Aarde brengt en alle zielen opnieuw een lichaam krijgen. Wat er in de tussentijd met de ziel gebeurt blijft onduidelijk. Anderen geloven in een onsterfelijke ziel die, direct na het overlijden, voortleeft in de Hemel bij God, of in de onderwereld. Er zijn zelfs joden die geloven in reïncarnatie.

1 . Christendom

Bijna één op de drie mensen in de wereld is Christen, een religie groter dan alle andere geloven op aarde. Daardoor zijn de meeste mensen ongeveer op de hoogte van wat Christenen geloven, vooral met betrekking tot het leven na de dood. Christenen geloven dat als een persoon sterft hij of zij de eeuwige rust kan ingaan die de Hemel wordt genoemd, een plaats zonder pijn, verdriet of rouw. Het op deze manier in een hogere kwaliteit opnieuw geboren worden is te danken aan de heerschappij van Jezus Christus over het leven. Christenen geloven dat ze dit danken hebben aan Christus’ kruisiging, dood en opstanding. Volgens het boek Openbaring belanden mensen die tegen God rebelleerden als eeuwige straf in een brandend vuur.

Simon Books

link naar site waar dit artikel op staat

 

(In het oorspronkelijke artikel wordt het Jodendom niet vermeld.

De tekst over het Jodendom is toegevoegd door de vertaler).

 

 

Vertaling: Hansjelle Dijkstra

Over de auteur

Gastauteurs

› Lees meer over Gastauteurs

Plaats een reactie

Eén reactie op: Zestien overtuigingen van religies over het leven na de dood

Evy wo 03 oktober 2018 om 14:12

Hoe kan dit waar zijn. De geloven van mensen wordt steeds iets bij bedacht, waardoor er nu geloven bestaan

Plaats een reactie