…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning
23 sep

BewustZijnsdagen

DoorGastauteurs

Wat kan mediteren en bewust aanwezig zijn voor jou betekenen?
• Je geniet meer van het leven;
• Je leert om bewust aanwezig te blijven, ook in situaties die emotioneel
beladen zijn;
• Je leert om met mildheid om te gaan met jezelf en anderen;
• Je ontdekt dat het verrassend makkelijk is om met je vrije aard contact
te maken.

Door te mediteren maak je een breuk met de gebruikelijke manier om naar jezelf en de wereld te kijken. Je staat even stil bij hoe het op dit moment is in jou leven, zonder je ermee te identificeren. Dat geeft ruimte. Je leert om met mildheid aanwezig te zijn bij jezelf. Deze mildheid maakt dat je helder en met compassie aanwezig kunt zijn bij jezelf en anderen.

Tijdens de BewustZijnsdagen zullen we oefenen om datgene wat zich in ons leven voordoet op een waarachtige manier onder ogen te komen. Dit is geen gemakkelijke oefening, wel een heel krachtige oefening. We zullen oefenen om ons hart te verzachten, ook op de plekken waar dat moeilijk is of zelfs onmogelijk lijkt. Waarom? Omdat het verzachten van ons hart ons leven ten goede kan veranderen. Een hart dat zacht is, is een compassievol hart en kan aanwezig blijven bij pijn en ongemak en dat maakt dat er een diep gevoel van liefde en verbinding kan ontstaan. Dit maakt dat we kunnen ontspannen in onszelf en onze relaties en werkelijk lief kunnen hebben.

Meditatie in Beweging richt zich op datgene in jou dat vrij, heel en stralend is. dat lijkt soms ver weg als je gevangen bent in je dagelijkse verkramping. Toch is heelheid altijd aanwezig en verrassend gemakkelijk tevoorschijn te brengen.

Visualisaties en meditatieve onderzoeksoefeningen zijn belangrijke methoden om tot inzicht te komen. Onze eigen patronen komen aan het licht. Dit inzicht in combinatie met mildheid en zelfliefde zijn de sleutels tot verandering. Voorwaarde is wel, dat je bereid bent om ook je ongemak en onhandigheid onder ogen te komen. Dans is een soort ‘shortcut’ naar vrijheid en levensvreugde. Dans is een prachtige manier om de liefde, humor en zachtheid van het leven toe te laten. Tevens kunnen er tijdens de dans vele inzichten langskomen! Een belangrijk onderdeel van deze dagen.
Delen Er is steeds de uitnodiging om dat wat je meemaakt tijdens de meditatie of de oefeningen te delen. Delen is helend. We ontdekken vaak dat datgene waar we mee worstelen deel is van onze menselijkheid en dat velen met hetzelfde worstelen. Delen is verbindend. Het maakt ons zacht en verdiept ons inzicht.

Meer informatie
Zie: www.tempelvanlevenskunst.nl
Digna Schenk-Hofstee (1976) studeert sinds 2014 aan de School voor Zijnsoriëntatie en werkt sinds 2017 vanuit een eigen praktijk. Zij is Zijnsgeoriënteerd begeleider onder supervisie. Digna is momenteel student onder supervisie aan de School voor Zijnsorientatie. Haar liefde voor bewustwording en waarachtig leven is groot. Zo groot dat alles wat zij doet in haar werk en privé in het teken staat van waarachtigheid, verbinding en compassie.
Naast deze BewustZijnsdagen geeft zij Meditatie in Beweging, Retraites, individuele begeleiding en mindfulnesstraningen. Tevens geeft zij een bijzondere vorm van dans waarbij bewust aanwezig zijn en zelfliefde centraal staan.

Praktische informatie:
Locatie: De Bronhoeve, Ossenwaard 14 Cothen
Data
23 september, 21 oktober, 25 november 2017, 24 februari, 6 mei en 2
juni 2018. (10:00 – 17:00)
Investering:  € 65 euro per dag.

Inlichtingen en aanmelden
Je kunt bellen met 06-45826724 of een e-mail sturen naar:
info@tempelvanlevenskunst.nl

Definitieve deelname: Na overschrijving van jou bijdrage naar rekeningnummer NL94 ASNB
0709 1893 62 t.n.v. Digna Schenk o.v.v. BewustZijnsdag + datum, inclusief je voor en achternaam.

Meenemen: Lunch voor jezelf.
Voorbereiding: Digna zend voorafgaand aan de dag nadere informatie in soms enige stukken om ter voorbereiding te lezen. Om die reden is het noodzakelijk dat je Digna een e-mail stuurt met daarin de datum van de
BewustZijnsdag van deelname. Dit kan naar info@tempelvanlevenskunst.nl.

Je bent van harte welkom!
Warme groet, Digna Schenk-Hofstee