…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning
04 mei

Gedachten en impulsen voor een nieuwe voedingscultuur

DoorHeinz Grill

De laatste jaren zoeken veel mensen naar vernieuwing en maken ze dus ook bewustere keuzes op vlak van voeding. We kiezen steeds meer voor kwalitatieve bioproducten, meer groenten en minder vlees, maar ook zelfpluktuinen, lokale voeding, korte keten en fairtrade zijn vanuit een sociaal, economisch en ecologisch standpunt in opmars.
Naast deze positieve tendensen zal de spreker het vooral hebben over de noodzaak aan diepere gedachten en inhouden om een nieuwe voedingscultuur verder te laten ontstaan. In deze voordracht zal Heinz Grill dan ook zowel de voeding als de mens vanuit diepere gedachten, vanuit een geestelijk standpunt belichten. Hij zal deze verborgen maar logische innerlijke samenhangen op een levendige en concrete manier uit de doeken doen, los van voedingsleren of voedingssystemen.
Voeding, maar ook de mens kunnen we ruimer bekijken dan een samenstelling van louter materiële stoffen en chemische processen. De spreker wil ons opmerkzaam maken op de fascinerende fijnstoffelijke wereld van de levenskrachten.
Deze structuurvormende levenskrachten werken aan de planten, de dieren en de mens. Er zijn vier levenskrachten die in verbinding staan met de 4 elementen vuur, licht, water en aarde. Heinz Grill zal de werking van deze fijnstoffelijke krachten aan de voeding en aan de mens belichten zodat hieromtrent een levendige en zeer concrete voorstelling ontstaat.
In zijn in het Nederlands verschenen boek Voeding en de gevende kracht van de mens staat, zoals de titel al laat vermoeden, vooral de mens zelf en de ontwikkeling van zijn bewustzijns- en geesteskracht centraal. De spreker vertrekt vanuit het mensbeeld dat we een eigen ik of geest hebben en dus scheppende vermogens bezitten. We hebben het vermogen om gedachten, gewaarwordingen en vormen te creëren. Net daardoor kunnen we onze voeding vanuit diepere gedachten kunstzinnig vormgeven. We kunnen gewaarwordingen leren ontwikkelen voor de diverse levenskrachten en ook zelf levenskrachten leren opbouwen en toevoegen tijdens het kookproces.
Volgens de spreker dient in een toekomstige nieuwe voedingscultuur vooral de mens met zijn scheppend vermogen en zijn eigen bewustzijn een centrale rol in te nemen, en ook de voeding zou ruimer moeten worden bekeken dan vanuit de fysieke inhoudsstoffen alleen.