…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Persoonlijke groei en inwijding

AuteurHans Korteweg

Groei en inwijding, zijn twee begrippen die op elkaar aansluiten en elkaar tegelijkertijd uitsluiten.

Groei, als ik het kort zeg, is de vervulling van de mogelijkheden die in een bepaalde levensfase gegeven zijn. Inwijding is het waagstuk, de sprong die je nog maakt als je afscheid neemt van de oude mogelijk-heden. Daarmee heb ik naar mijn idee de essentie weergegeven, maar ik zal er verder op doorborduren.

Ik wil wat vertellen over de psychologie die ik hanteer, niet omdat die psychologie zo waar is – want ik geloof dat geen enkele psychologie waar is – maar omdat die psychologie een goede opstap, een gemeenschappelijke taal geeft om met elkaar te praten over iets wat anders niet alleen onzegbaar is, maar ook onzegbaar blijft.

Bij de psychologie van mij ga ik uit van een aantal uitgangspunten. Een uitgangspunt voor mij is, dat een mens een ziel is. Je kunt daar heel ver in doorgaan, maar ik zal ergens beginnen.

Ik ga er dus van uit dat een mens een ziel is. Dat ieder mens iets eigens is, een unieke essentie is, die, zoals ik dat ervaar en zie, niet bepaald wordt door geboorte en dood. Ik zeg dus dat er een geïndividualiseerd leven is voor je geboorte en ook na je dood. Dat noem ik de ziel. Mijn verwondering is steeds weer dat die ziel geïndividualiseerd is, een eigen kleur of hoedanigheid is. Een uniciteit is.

Dan zeg ik, dat in dit leven van daaruit een incarnatie heeft plaatsgevonden van een persoonlijkheid die een bepaalde naam heeft gekregen, etc. Dat is een aangezicht, een indalingsvorm die toch wel steeds belangrijker wordt.

ziel

denken

voelen persoonlijkheid

fysiek

Die persoonlijkheid onderscheid ik in een fysieke vorm, in een gevoels- of astraal lichaam en in een mentaal of denklichaam. En dan zeg ik dus dat de ziel zich uitdrukt via het mentale, zich verder verdicht via de gevoelswereld en nog verder condenseert totdat het een fysieke gedaante heeft aangenomen. Dat fysieke lichaam is nog steeds verbonden met de ziel, ook al ben je je daar niet van bewust. In mijn uitgangspunten ga ik uit van wat voor mij ervaringen zijn. Dus niet wat ik alleen maar denk.

 

0 beoordelingen op: Persoonlijke groei en inwijding

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Persoonlijke groei en inwijding” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *