…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning
17 mrt

Informele soefi-dienst in De Engel in Huizen

DoorFelix Erkelens

We nemen in ons leven voortdurend afscheid. Afscheid van mensen die ons dierbaar zijn, afscheid van een huis waarin zich veel van ons leven heeft afgespeeld, afscheid van een functie en afscheid van beelden van onszelf, van hoedanigheden, ‘vroeger kon ik nog de trap op en af rennen, nu sta ik boven eerst uit te puffen’.

Het omgaan met verlies kan licht en vrede brengen als we kunnen meebewegen met wat het ons doet, dan kunnen een traan en een bevrijdende lach elkaar opvolgen. Als we in de rouw zijn kan alles opgelicht worden wanneer we in staat zijn om de levensgegevens waarmee we van doen hebben ‘op te dragen’ en in het wijdere perspectief te plaatsen van het grote levensmysterie. En daar komen de grote wijsheidstradities ons tegemoet.

Felix Erkelens en Nadaly de Lege