…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Aukje van de Vorstenbosch

Ik werk op het gebied van bewustzijnsgroei en waarnemingsvermogen. Dat doe ik als energetisch en systemisch coach en opleider. Met behulp van o.a. mijn intuïtieve waarneming beschrijf ik verbanden, bewegingen en ontwikkelprocessen in woorden en beelden waardoor meer helderheid en ruimte ontstaat in situaties en vraagstukken.

Deze manier van ‘kijken’ en ‘meer durven zien’ kan een enorme versnelling opleveren bij het diagnosticeren van vraagstukken. Ik richt me op invloeden en informatie lagen die normaliter buiten ons dagelijkse blikveld vallen. De technieken die ik gebruik zijn geschikt voor de complexiteit van organisaties en op momenten wanneer vele belangen tegelijk afgewogen worden zoals tijdens reorganisaties, strategische keuzes, investeringsrondes, het opstellen van uitgangsproposities en het wijzigen van (directie)teams en keyposities. Daarnaast ondersteun ik ondernemers die toe zijn aan een versnelling van hun (persoonlijke) groei en opschaling van hun organisatie.

Naast werk in het bedrijfsleven, heb ik sinds 2006 een coachingspraktijk waar ik behalve zakelijke ook persoonlijke systeem vraagstukken, zoals families, relaties, gezinnen en andere groepen, energetisch bekijk en toelicht.

Sinds 2017 geef ik les in energetische waarnemingstechnieken. In september 2019 start weer een nieuwe groep met de training ‘Energetisch Waarnemen voor Professionals’. Door je bewustzijn te ontwikkelen en gebruik te maken van je innerlijke zintuigen en aangeboren intuïtie leer je om je cognitieve, analytische vermogen te verrijken met energetische waarneming en om voorbij weerstand, trauma, defensie en angst mogelijkheden aan te reiken aan jezelf en anderen.

golden circel mini

Na 15 jaar als e-commerce marketeer en business developer voor diverse grote en kleine organisaties te hebben gewerkt, heb ik me in 2016 definitief toegelegd op systemische- en organisatieprocessen. Daarnaast bied ik mensen ondersteuning bij hun ontwikkeling, aan de hand van energetische consulten en coachingsessies. Soms is het bemoedigend dat je de totaliteit van je innerlijke landschap in beeld brengt, zodat je weer zin en doorzettingsvermogen krijgt om stappen te zetten en beperkende zekerheden los te laten.

Ik ben ruim zes jaar opgeleid door Margriet van Bentem in het leren waarnemen van energetische informatievelden en het vertalen ervan in woorden en beelden. Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd in Arbeids- & Organisatiepsychologie en Communicatiewetenschap. Daarnaast heb ik diverse trainingen gevolgd op het gebied van lichaamsbewustzijn, ‘presence’, en energiesystemen.

https://aukjevandevorstenbosch.com/

Artikelen van Aukje