…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

5 Relatiemotieven

Tijdens energetische waarnemingen kun je altijd de informatie achter de zichtbare realiteit opvragen. Cliënten willen bijvoorbeeld voor, tijdens of na een scheiding beter begrijpen wat er is gebeurd, en waarom. Energetisch kun je daarop ‘in- en uitzoomen’ en bekijken wat er tijdens de relatie mogelijk is geweest en waarom zich een keerpunt heeft aangediend.

Zo was er een man die dolgraag zijn relatie wilde herstellen maar binnen de relatie zo’n stevige en daardoor vaderlijke energie neerzette, dat zijn vrouw eigenlijk altijd tekort schoot. Zij kon hem gewoonweg niets op zijn niveau aanbieden dat hij waardevol vond. Tijdens de relatie had zij stevigheid en zelfvertrouwen opgebouwd en het was nu tijd om deze te toetsen in nieuwe omstandigheden, te ervaren hoe ver ze was gekomen. Hij op zijn beurt had geen idee hoe emotioneel kwetsbaar hij in feite was en hoe hij het nodig had gehad om op handen gedragen te worden. Zijn vrouw zou nooit van hem verlangen dat hij dit zou laten zien. Die complexiteit kon ze helemaal niet aan. Bij haar zou hij zijn hele leven lang de controle kunnen houden zonder ooit zijn innerlijke angst voor tekortschieten te integreren.

golden circel mini

Hieronder volgen vijf willekeurige keuzemotieven die kunnen spelen in relaties. Elk motief biedt psychologische mogelijkheden en ruimte voor specifiek gedrag. En elke relatie kan in meer of minder mate deze motieven vertonen.

1. De behoefte om niet te hoeven groeien

Een partner ‘kiezen’ die op meerdere gebieden niet aan jouw kan tippen. Het ontbreekt hem of haar aan verbale of emotionele intelligentie om jou achter je maskers te ontmoeten. Of hij of zij heeft minder lef waardoor je altijd het tempo van de relatie kunt bepalen. Je beschermingsmechanisme is je ‘meerwaarde’.

Zolang de ander niet je gelijke is, hoef jij niet van je troon af en houd je de controle over je relatie en daarmee over je zelfbeeld. De macht die je in deze relaties inzet gaat over het beschermen van de pijn van tekortschieten die je voelde op momenten dat je ouders meer van je verwachtte dan je kon laten zien. Je bent er dus in feite op uit dat er niets verwacht wordt waaraan je niet kunt voldoen. Een partner die van je onder de indruk is, weet bijvoorbeeld niet wat hij of zij nog meer van je zou willen zien. Je bent dan altijd goed genoeg in zijn of haar ogen, misschien zelfs perfect. Niet vanuit liefde maar vanuit verschil in niveau. Echter, je partner moet jou dan ook willen ontzien en aanvoelen op welk gebied hij of zij niet teveel van je mag verwachten omdat je dan getriggered wordt in oud gedrag.

Een andere reden om een dergelijke partner te kiezen is omdat je tijd en ruimte nodig hebt om tot jezelf te komen. In een energetisch consult zie ik soms hoe cliënten na een jeugd met mishandeling of verwaarlozing een deel van hun gemiste koestering herstellen tijdens een relatie. Door een heel veilige en verwachtingsloze relatie aan te gaan kunnen ze eindelijk zichzelf ervaren zonder angst, pijn of constante alertheid. Daardoor ontstaat ruimte om bepaalde emoties zoals verdriet, woede, afkeer, eenzaamheid toe te laten zonder dat direct je hele basis onderuit gaat.

Omgekeerd geldt dat een partner die in bijna alles je meerdere is, je de drang ontneemt om op gelijke voet te komen. Het is dan lekker om gered of verzorgd te worden en toch toegang te hebben tot de ‘grootsheid’ van de ander. Je behoefte om niet te hoeven groeien, vul je in door een capabele partner te zoeken die niets van je verwacht omdat hij of zij alles wel alleen kan.

Een dergelijke relatie kan voor beide partners zeer ontkrachtend uitpakken omdat elke persoonlijke poging tot groei het evenwicht in de relatie verstoort.

golden circel mini

2. De behoefte om een vertrekbasis te hebben; een trampoline richting andere levensgebieden.

Met dit relatiemotief wil je je geen zorgen hoeven maken over de relatie. In tijden dat je weinig tot niets te investeren hebt in de ander, hoef je je niet druk te maken over je veilige basis.

Je kiest een partner die niet veel van je eist of verwacht omdat hij of zij die vrijheid ook wel lekker vindt. Het diepe contact en het ontmoeten van elkaars kwetsbaarheid komen dan zelden tot nooit tot stand. Totale overgave aan de ander en je daarin veilig leren voelen is geen drijfveer op het moment dat de relatie tot stand komt. Je persoonlijke groei vindt plaats op andere levensgebieden of buiten de relatie en via affaires.

Het komt er vaak op neer dat je de ander ontziet en daarmee jezelf. Je beweegt op veilige afstand om elkaars emoties heen en regelt samen met name de structuren waarmee je jullie levens vormgeeft. Wat je elkaar in feite biedt is stabiliteit, duidelijkheid en zekerheid. Gezamenlijke doelen of een gedeeld toekomstbeeld zijn de verbindende factoren in een dergelijke relatie.

Door de stabiliteit in de relatie weten beide partners wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze bijna blind vertrouwen op de ander. Het nadeel van een dergelijke relatie is dat je een bepaalde intensiteit of  gevoelsdimensie niet kunt ervaren binnen de relatie. Je komt op dit vlak dus tekort en om de relatie niet in gevaar te brengen dien je deze behoeftes te onderdrukken en te rationaliseren.

Er is natuurlijk een dieper liggende reden waarom je voor zo’n veilige relatie kiest. Grote kans dat er een moment komt dat je deze reden wel wilt onderzoeken. Je relatiemotief verandert dan. Vaak is dat onderzoek niet mogelijk met de partner die destijds juist zo geschikt was omdat je met rust gelaten werd.

golden circel mini

3. De behoefte om pijn op te rakelen zodat je het kunt healen

Persoonlijk ‘pijn’ of ‘weerstand’ kan in relatie met een ander bewust gemaakt worden en van alle kanten worden ervaren. Door bewustwording kun je jezelf verlossen van automatische piloten die door deze pijn worden opgestart. Dit relatiemotief kom je zowel in verstarde als in veerkrachtige relaties tegen. Het ontstaat door een intense behoefte een groter deel van jezelf te leren kennen en te ervaren.

Er zijn altijd periodes in je leven waarin je helemaal klaar bent voor het aangaan van nieuwe gevoelens en een verdieping in jezelf. Vaak trek je dan een nieuwe partner aan die bewust of onbewust een vergeten of onderdrukte energie in je ‘wakker’ maakt. Het gevolg hiervan is in eerste instantie een intense verliefdheid. De nieuwe partner is in staat om je op een andere manier of dieper niveau te ‘zien’. Totaal anders dan je tot dan toe gewend was.

De nieuwe (of extra) partner kan bijvoorbeeld in staat zijn om al je emoties te verdragen en ze niet op zichzelf te betrekken. Hij of zij kan met grotere aandacht aanwezig blijven terwijl je moeilijke kanten van jezelf laat zien. Dat is ook de reden dat je meestal geen spijt kunt hebben van een affaire, maar slechts van de pijn die je daarmee bij de partner veroorzaakt.

Als dit relatiemotief het enige motief was dat speelde bij de start van een relatie, is de relatie meestal snel voorbij. De ‘rol’ van de nieuwe partner is eenvoudig want eenmaal ‘wakker gekust’ zul je het echte huiswerk zelf moeten doen.

golden circel mini

4. De behoefte om risico’s in te leren schatten

Mensen die bewust of onbewust bang zijn voor hun eigen pijn, kunnen een partner uitzoeken die in staat is om een transformatie of groei aan te gaan terwijl zij toekijken. Als toeschouwer kunnen ze het spektakel waarnemen en uitvinden of je min of meer ongeschonden uit zo’n (innerlijke) strijd kunt komen.

De ‘bange’ partner blijft zelf buiten schot terwijl de ‘verwerker’ het zware werk doet, zoals het oprakelen, aangaan en verteren van gevoelens, emoties, weerstanden etc totdat er nieuwe helderheid en meer innerlijke vrijheid ontstaat.

De intensiteit van de verwerker kan desalniettemin de toekijkende partner teveel worden waardoor hij of zij tijdens of na de transformatie alsnog besluit een einde aan de relatie te maken.

Dit motief herken je wanneer iemand het bijvoorbeeld heel spannend vindt om gevoelservaringen zelf aan te gaan en steeds gaat rationaliseren, concretiseren, beschouwen, duiden, wegwuiven of zelfs bekritiseren. Toekijkende partners willen de ervaring bij de ander liefst afbakenen en via de mentale dimensie waarnemen zodat ze weten dat het bestaat. Ze zijn goed in het vertellen van het verhaal achter de emotie. Tegelijkertijd beschuldigen ze de partner vaak van emotionele drama’s en het verstoren van de harmonie.

Wanneer bijvoorbeeld de ene partner de ander keer op keer afwijst en afstandelijk wordt, kan er een dergelijk patroon onder liggen. De afwijzende partner wil graag van veilige afstand zien hoe je met afwijzing kunt omgaan. Daarvoor moet hij of zij wel eerst een situatie creëren waarin dit kan plaats vinden. Met iemand die steeds opnieuw toenadering zoekt. Hetzelfde geldt voor het toelaten van de diepte van eenzaamheid.

Tijdens een energetische sessie kun je waarnemen hoe beide partners elkaar op andere niveaus van de relatie in feite een dienst bewijzen en persoonlijk groeien in bewustzijn.

Op een later moment in hun leven, wanneer ze zich sterk genoeg voelen, kunnen toeschouwers soms alsnog gevoelservaringen op lichamelijk niveau toelaten. Andersom heb je hier dus te maken met een ‘verwerker’ die bereid is om het ‘voor te doen’ zoals je van een ouder zou kunnen verwachten.

golden circel mini

5. De behoefte om te voelen waartoe je al in staat bent in relatie tot een ander.

Je maximale zelf leren kennen in relatie tot een ander, bv seksueel, emotioneel, spiritueel, zodat je de grenzen van je kunnen ervaart. In dit geval ga je op zoek naar een nieuwe, grotere spiegel. Iemand die zichzelf ontwikkeld heeft, stevig op eigen benen staat en jou via meerdere invalshoeken kan ‘zien’. Iemand die zich vanuit autonomie en zonder medelijden of behoeftigheid met je kan verbinden. Deze ‘grotere spiegel’ gunt je tijd en ruimte om steeds meer van jezelf te laten zien en te ervaren via het contact.

Met dit relatiemotief zoek je als het ware een partner ‘op de groei’, waar je langzaam in groeit. Doordat beide partners hun eigen groei beheren en dat ook in de ander waarderen, lukt het om elkaar iets aan te bieden waar je in je eentje niet toe in staat bent. De een kan de ander spiegelen op punten die hij of zij zelf nog niet ziet. Omdat de basis van de relatie ‘verwondering’ is, kun je zonder gevoelens van tekortschieten, de andere ‘eren’ in wie hij of zij aan het worden is. Dat ondersteunt de groei en ontwikkeling van beide partners.

golden circel mini

 

Veiligheid creëren is de basis van alle relatiemotieven. Wanneer er veiligheid is, kun je je veroorloven om iets van jezelf in ontwikkeling te brengen. De manier waarop veiligheid ontstaat is echter een-op-een te relateren aan het bewustzijnsniveau van de partners.

Wanneer je nog jong bent als je een relatie aangaat, bouw je op een heel andere manier aan veiligheid dan wanneer je na een aantal relaties, kinderen of scheiden voelt dat je toe bent aan emotionele rijpheid i.p.v. aan financiële zekerheid. De rol van ‘liefde’ in je leven verandert als je grote gebeurtenissen weet te verwerken.

Veiligheid en ontwikkeling komen in botsing wanneer veiligheid synoniem wordt voor stabiliteit en afstandelijkheid. Emotionele veiligheid wordt dan voorspelbaarheid i.p.v. veerkracht.

golden circel mini

Tijdens een energetische relatie consult kun je antwoorden krijgen op vragen als:

  • Wat hebben we elkaar materieel, emotioneel, mentaal en spiritueel te bieden?
  • Wat hebben we nog samen te doen?
  • Op welke onderdelen spreken we (nog) dezelfde taal?
  • Op welke gebieden zijn we elkaars gelijken?
  • Waarin vinden we elkaar niet?
  • Welke ontwikkeling hebben we samen doorgemaakt?
  • Welke thema’s is ieder van ons aan het uitwerken en hoe draagt de ander daar aan bij?
  • Waarom zijn we samen?
  • Waarom gaan we uit elkaar?

Nb. Uiteraard krijg je geen sluitende of eendimensionale antwoorden. Zo werkt energie niet. Bovendien kun je NOOIT voorspellen, alleen aanduiden welke bewegingen je waarneemt die misschien of waarschijnlijk tot een bepaald resultaat leiden. Het is een illusie dat je niet zelf aan het roer staat en onderweg steeds een andere keuze kunt maken. “Dan is het waarschijnlijk de bedoeling” betekent hetzelfde als “‘ik zie niet alle informatie die bijdraagt aan de huidige situatie”; het betekent dus niet dat je geen invloed hebt!

Met toestemming overgenomen.

Zie voor meer informatie: https://aukjevandevorstenbosch.com/

Over de auteur

Aukje van de Vorstenbosch

› Lees meer over Aukje

Plaats een reactie