…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Dr. C.J. Schuurman

C.J.Schuurman (1898-1979) was aanvankelijk arts-bacterioloog. Hij vestigde zich in 1939 als psychiater in Amsterdam.

Steeds op zoek naar het unieke, zelfstandige en creatieve in ieders persoonlijkheid onderkende hij de waarde van het onderling gesprek over eigen problemen en ervaringen als een belangrijk hulpmiddel om een noodzakelijk proces van bewustwording tot stand te brengen.

Hij nam het initiatief tot het opzetten van gespreksgroepjes. De deelnemers waren later in staat om zelf een groep te begeleiden. Dit groeide, ondersteund door de vele lezingen die hij hield en de boeken die hij schreef, uit tot een landelijk gebeuren.

Kees Schuurman was de grondlegger van het Centrum voor Zelfbezinning. Wat betreft deze organisatie verwees hij altijd opnieuw naar het eigene en creatieve, dat mensen trachten te verwezenlijken en te ontplooien. Het Centrum streeft er dan ook naar om enerzijds de ervaring en traditie levend te houden; anderzijds neemt het de houding aan van openheid en blijven zoeken. Zo’n houding behoedt voor teveel  vereenzelviging en kan ruimte geven voor nieuwe vormen.

Centrum voor Zelfbezinning: