…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Han Boering

Schrijvers – Han Boering – Juwelenschip

Han Boering (1943-2015) was/is de autoriteit op het gebied van de I Tjing. Zijn vertaling van de I Tjing voor de 21ste eeuw is een waar meesterwerk.

Han schreef over zichzelf:

Ik ben geboren op 16 november 1943 in Zaandam.

Na een oninteressante schoolcarrière en wisselende baantjes vond ik in 1961 mijn eerste beroep: elektromonteur in de besturingstechniek. Dat liep tot 1968, waarna ik een eigen bedrijfje in Amsterdam begon als graficus in de zeefdruk, een vak dat mij fascineerde. Ik heb zowel in opdracht gewerkt als in de hoedanigheid van kunstenaar/ontwerper. Eerst vooral als ontwerper/drukker voor alles wat roerig was in de stad, later ook voor de commerciële markt en de reclamewereld.

In datzelfde jaar ontdekte ik de I Tjing, het Boek der Veranderingen. Ook dat fascineerde mij. Tot aan 1975 was dat een solistische bezigheid, maar ik werd wel al snel door mensen gevraagd de antwoorden van het boek voor hen te interpreteren.

In 1975 kwam ik, tijdens een existentiële crisis, in contact met vier andere geestdriftige I Tjing-studenten: gezamenlijk werden we De groep van Vijf. Die groep zou blijven bestaan tot 1984. Deze gezamenlijke studie en uitwisseling werden een grote inspiratiebron voor mij (en voor de anderen). Er brak een periode aan van een heel diepgaande studie van het boek, waarin we veel van elkaar disciplines leerden.

Na ’84 ging mijn studie, in praktische en theoretische zin onverminderd door.

In 1976 trad ik weer in het huwelijk, waaruit ik twee dochters kreeg, respectievelijk in 1980 en 1982. Nadat mijn echtgenote in 1991 overleed, begon mijn schrijfcarrière. De publicaties, naast losse artikelen in onder andere Bres en Prana, zijn:

* De Monadologie, over de samenhang in het universum. Filosofisch hoofdwerk van G. W. Leibniz – vertaald samen met Harkolien Meinsma, eigen uitgave 1991 (uitverkocht)

* Het Handboek I Tjing, uitgeverij Servire 1994 (uitverkocht)

* Het Spel der Veranderingen, uitgeverij Servire 1997 (uitverkocht)

* De TaoManager, samen met Wills Langedijk, uitgeverij Unieboek 2000 (uitverkocht)

* De I Tjing voor de 21ste eeuw, 2001 inmiddels 5e druk bij uitgeverij Juwelenschip 2006

* Kort&Goed I Tjing, uitgeverij Servire 2004 (uitverkocht)

* Zakboek I Tjing, uitgeverij Juwelenschip 2006 (2e druk)

*I Tjing Essenties, uitgeverij Juwelenschip 2009 (uitverkocht)

***

Naast het schrijversbestaan werkte Han als consulent, zowel voor particulieren als voor bedrijven en gaf hij cursussen voor gevorderden.

Artikelen van Han