…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Wilma ter Mull

Wilma ter Mull (1953) is biografisch coach en karmisch astroloog. Sinds 1994 heeft ze haar eigen praktijk en inmiddels heeft ze zes boeken uitgegeven over haar werk en methodiek. Hieronder leest u een korte biografie.

In de tweede helft van 1953 werd ik in het oosten van het land geboren. Ik kom uit een gereformeerd gezin waar de natuur en dienstbaarheid aan mens en aarde belangrijke waarden waren. Mijn jeugd was sober en als kind was ik een dromer die het liefst alleen gelaten wilde worden. Ik had op zeer jonge leeftijd zeer sterke verlatingsangst die niet te verklaren was uit de sociale situatie op dat moment. Dit is een belangrijk gegeven geweest voor mijn verdere leven. Want hoe kun je verlatingsangst hebben, terwijl je nooit in de steek gelaten bent door ouders of verdere familie? Later ontdekte ik dat dit alles te maken heeft met herinneringen aan vorige levens. Na de lager school en middelbare school deed ik de opleiding voor Psychiatrisch Verpleegkundige op het Groot Graffel te Warnsveld.

Astrologie

Vanaf het alle vroegste begin – ik denk dat ik acht was – toen mijn moeder op een avond mijn vader voorlas uit een Libelle waarin een bespreking van dierenriemtekens stond, werd mijn interesse voor astrologie gewekt. In het gereformeerde milieu werd in die tijd niet gunstig tegen astrologie aangekeken, dus was dit onderwerp min of meer taboe in ons gezin en werd er verder nooit meer over gesproken.

De opleiding in de psychiatrie heeft een diepgaande invloed op mijn ontwikkeling gehad. In die tijd nam ik afstand van het gereformeerde geloof en werd humanist. Voor mij was de doorslag voor dit besluit dat: “zoveel ellende op de wereld bestond waar uiterlijk degene die het betreft niets aan kon doen; hoe kon een God dit goedvinden?”

Antroposofie

Doordat over dit gegeven sterke denkproblematiek ontstond en doordat op jonge leeftijd teveel verantwoordelijkheden werden gegeven door personeelsgebrek, werd ik overspannen en besloot om medisch secretaresse te worden. Na een periode van nascholing, kwam ik te werken bij een antroposofisch huisarts. Daar leerde ik de antroposofie kennen die voor mij een antwoord bracht op vele vragen. In het bijzonder werd de vraag beantwoord: waarom de één heel erg moet lijden in het leven, terwijl de ander een vrij harmonisch leven leeft? Wanneer er niet één leven is maar vele levens waarin jij zelf op zoek moet gaan wat waarde heeft voor jouw ontwikkeling, dan verdwijnt als het ware de noodlotsleer van de willekeur. De ziel van de mens is in ontwikkeling.

Vele jaren heb ik gewerkt in wisselende antroposofische artsenpraktijken, terwijl ik steeds duidelijker zag hoe bepaalde mensen aan wetmatigheden in hun ontwikkeling gebonden bleven. De merkwaardige gewoonte ontstond toen dat wanneer ik iemand zijn verjaardag hoorde voor altijd wist tot welk sterrenbeeld iemand behoorde. Ook de antroposofie is een fase in mijn leven geweest waar ik voor een deel weer afstand van genomen heb. Door in vrijheid filosofieën en religies te bestuderen, merk ik dat ik steeds vrijer ben geworden om me als bewust levend mens te ontwikkelen. Mijn christelijke opvoeding en de antroposofie spelen daarin nog een belangrijke rol.

Studie

In september 1989 besloot ik de kunstacademie te gaan doen met als specialiteit: tekenen en schilderen. Ook deze zes jaar hebben zeer vormend gewerkt. Omstreeks mijn 37ste jaar werd de interesse voor astrologie zo groot dat ik besloot hierin een zelfstudie te beginnen. Ik verkoos zelfstudie voor een echte opleiding omdat ik naast de wetmatigheid die de astrologie voor mij gaf ook veel onzin tegenkwam. Graag wilde ik zelf onderzoeken wat ik waar vond en wat niet. Mijn zelfstudieweg verloopt dan langs de volgende wegen: de Jungiaanse diepte psychologie en astrologie, het kabalisme, Astrosofie van Rudolf Steiner, Willi Sucher en Elizabeth Vreede; de zeven stralen visie van Alice Bailey; Jef Green, Martin Schulman, Ram en Thierens. Om vervolgens ook veel waarheid te vinden in de nieuwste ontwikkelingen van Bernadette Bradley (astrocartografie) en de reïncarnatietabellen en theorieën van A.T. Mann (Boston) en het API instituut van de Hubers in Zurich.

Mijn verlatingsangst is een belangrijk gegeven geworden voor het ontdekken van mijn roeping in de astrologie, evenals de ervaring die ik opdeed als psychiatrisch verpleegkundige. In de artsenpraktijk heb ik veel geleerd hoe je met mensen om moet gaan; terwijl de kunstacademie me vooral geleerd heeft te leren objectiveren. De waarnemingsoefeningen in de opleiding en de vertaling van je zelf naar de waarneming toe, is daarbij heel erg belangrijk gebleken voor mijn werk als biografisch coach. Met andere woorden: wat je denkt te zien, is het veelal niet; vaak kijk je vanuit de illusie.

Biografisch coach

Sinds 1994 werk ik als praktiserend biografisch coach en ben gehuwd met een antroposofisch arts en heb drie kinderen en twee poezen en woon in de regio Eindhoven. Van 1998 tot 2010 ben ik docent geweest aan de Academie voor sociale kunst in Leiden en gaf ik cursussen aan de Zonneboom in Leiden.

In 2005 schreef ik het boek ‘Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd’ en in 2009 ‘De verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten’. In 2011 verscheen ‘Dimensies achter het bewustzijn’. In 2005 ben ik ook gestart met een online opleiding van drie jaar voor biografische astrologie.

Begin 2006 tot oktober 2010 heb ik gewerkt voor het reïntegratiebureau ‘Gewoondoen’, daar heb ik me toegelegd op het coachen van mensen zonder werk en hen in contact te brengen met hun specifieke talenten.

Artikelen van Wilma