…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Hans Andeweg

In 1989 ontmoette ik Irene Lutz en Marion Hoensbroech in Türnich bij Keulen. Irene wilde een methode ontwikkelen om op afstand, op grote schaal zieke bossen te genezen. Zij had vijfentwintig jaar een grote praktijk als natuurgenezeres in Frankfurt gehad en kende als geen ander de mogelijkheden van het werken met levensenergie. Haar vriendin Marion “Gravin” Hoensbroech zorgde voor de financiële middelen en de contacten. Het klikte meteen tussen ons. Beide waren op zoek naar een bioloog om het wetenschappelijke onderzoek naar de behandeleffecten op te zetten en de projecten te begeleiden. Tevens zou ik de methode gaan leren, dus de energie van bomen waarnemen en bossen op afstand balanceren. Die uitdaging sprak me aan! Ik zegde mijn baan bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen op, en vertrok naar Duitsland om mee te helpen aan de ontwikkeling van de resonantietherapie.

Rijk Bols ontmoette ik in 1990. Zij kwam in 1994 werken bij het inmiddels door Irene en Marion opgerichte Instituut voor Resonantietherapie. Al snel nam zij het werk van Irene over. Dit bestond voornamelijk uit het testen en het uitvoeren van de balanceringen op afstand. We vertrokken allebei in 1998 bij het IRT. In 2001 sloot het instituut.

Het Instituut voor Resonantietherapie was voor ons allebei een harde leerschool. Ik reisde van hot naar her om alle projecten te bezoeken en Rijk balanceerde tot ze er letterlijk bij neerviel. Er waren projecten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Engeland, Schotland, Tsjechië en Rusland. In het begin waren dit nog “kleine” bossen van 100 hectaren, maar dit nam al snel toe tot 20.000 ha in het UNESCO Biosfeerreservaat Krivoklat in Tsjechië, met als klap op de vuurpijl 40.000 ha in het Niznesvirsky Reservaat boven St. Petersburg. Het laatste was trouwens een opdracht van Michael Gorbatsjov. Bijna overal waren resultaten; persoonlijke mededelingen van mensen die het allemaal beter ging, maar ook legio keiharde, significante, wetenschappelijke bewijzen van vitaliteitsverbetering.

Rijk en ik weten dus allebei heel goed wat je kunt bereiken met het balanceren op afstand. Naast de grote mogelijkheden, weten we ook heel goed, hoe het niet moet. Want al spoedig bleek, dat de methode werkte als een trein, maar dat dat ten kosten ging van onze eigen gezondheid. Daarnaast waren de mensen ter plekke blij met het resultaat, maar op het einde van het project wist niemand hoe hij zelf de energie op peil kon houden. Er was geen betrokkenheid en geen eigen verantwoordelijkheid.

Mijn leerschool en ervaringen met de resonantietherapie heb ik beschreven in het boek ‚In resonantie met de natuur‘. Het verscheen in 1999. De bedoeling was mensen te laten zien, hoe je met een zogenaamde energetische huisapotheek zelf je woon-, werk- en leefomgeving energetisch gezond kunt maken. Hieruit is ECOintention ontstaan. ECOintention is net zo krachtig als de resonantietherapie. Eigenlijk krachtiger, want de periode van “trial and error” is allang voorbij. We weten nu precies wat we doen en worden er, gelukkig, niet meer ziek van.

Het werken met energie op dit niveau is absoluut geen kinderspel. Het is prachtig, maar het verlangt wel een grote innerlijke scholing. Daarom zeggen we onze cursisten altijd “doe meer met minder” en “balanceer bewust, bezield, beheerst”. Intuïtieve ontwikkeling is verplicht. Het is echter aan de tijd, dat deze fantastische mogelijkheid in het bewustzijn van mensen komt en dat meerdere mensen leren om op grote schaal te helen. De Aarde heeft het hard nodig. Onze woon-, werk- en leefomgeving kan het goed gebruiken. Daarnaast bestaat de familie Andeweg voor een groot deel uit onderwijzers en leraren. Het lesgeven zit in mijn genen en ik vind het gewoon hartstikke leuk!

De idealen van Irene Lutz waren heel hoog gegrepen. Haar stond uiteindelijk het helen van het “organisme Europa” voor ogen. Op dat niveau hebben we ook gewerkt. Er is destijds een energetische analyse van Europa gemaakt en aan de hand daarvan zijn we in belangrijke energetische gebieden aan de slag gegaan. Het idee sprak veel politici aan. Ook Gorbatsjov. Dit leidde tot de opdracht in Rusland.

Als we iets hebben geleerd, is het dat je hoge idealen alleen kunt verwerkelijken als je stevig met beide benen op de grond staat. Het devies is “gronden, gronden, gronden”. Daarom zijn we, na het verschijnen van ‚In resonantie met de natuur, stap voor stap begonnen met het organiseren van workshops en cursussen. Na het eerste jaar kwam een tweede, en gaandeweg ontstond zo de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner. Bij het balanceren van eco- en bedrijfssystemen gold (en geldt) voor ons “wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”. We zijn in 2000 begonnen met het balanceren van huizen en kleine bedrijven. Toen dat goed liep en we wisten, dat we klaar waren voor het grotere werk, kwamen er prompt opdrachten voor het balanceren van uitgestrekte gebieden in Schotland, Engeland en Costa Rica.

Center for ECOintention is ontwikkeld vanuit de gedachte “als de boom goed gegrond is, komen de takken en bloesem vanzelf”. Er is nu een beroepsopleiding, die al meer dan ECOintention Practitioners heeft opgeleverd. Allemaal kunnen ze iets in dit veld; cursussen geven, projecten balanceren en begeleiden. Het is dus mogelijk om veel werk aan te nemen en te delegeren.

Het is mogelijk om op grote schaal te helen; in natuur en cultuur. Dat kan iedereen. Ik heb de grondbeginselen beschreven in ‚Scheppend leven‘ dat in 2011 verscheen. Eigenlijk heb je alleen aandacht en intentie nodig. We hebben allemaal de potentie om grote helers te zijn. Er zijn veel manieren om te helen. ECOintention is er één van. Hoogstwaarschijnlijk is het wel de enige methode ter wereld, die op zo’n grote schaal werkt, met zoveel resultaat. Reden te meer om dit werk bewust, bezield, beheerst verder te ontwikkelen.

We leven in een bijzondere tijd. Nog nooit waren er zoveel mensen op deze planeet. Nog nooit stond onze woon-, werk- en leefomgeving zo onder druk. De Aarde warmt in zeer snel tempo op. Veel natuurlijk regelmechanismen zijn verstoord. Anderzijds zijn de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie nog nooit zo groot geweest. Als elke mens zijn innerlijk licht zou laten schijnen, hebben we een “verlichte” Aarde. Wij hopen daar met de ECOintention een beetje aan te mogen bijdragen.

Artikelen van Hans