…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Posts Tagged ‘Giovanna Gomersbach’

Waterwezen

Eerlijk gezegd leef ik om het woord ‘spiritueel’ heen. Behalve dat ik het als een soort stigma ervaar, heb ik nooit goed begrepen wat hiermee wordt gezegd. Voor mij bestaan er eigenlijk 2 werelden en die zijn niet eens echt gescheiden: een materiële en een immateriële wereld. Daarin plaats ik enerzijds al het zichtbare en anderzijds al het onzichtbare.

Dat deze werelden wezenlijk niet gescheiden zijn, heb ik al jong intuïtief ervaren. Ik kan mij herinneren dat ik zo’n 12 jaar oud was en dacht: dit verschil tussen binnen en buiten, daar klopt iets niet. En het verschil tussen mijn denken en mijn gevoel, dat moet anders kunnen. Dit is geen leven! De discrepantie tussen hoe ik mijzelf ervoer en hoe ik werd gezien en behandeld, heb ik als pijnlijk ervaren. Het is waarschijnlijk daarom mijn levensmissie geworden om ogenschijnlijk gescheiden aspecten in het leven weer te verbinden en met elkaar in overeenstemming te brengen.

Deze week viel het mij op, dat een aantal mensen tegen mij zeiden dat ik spiritueel ben. Misschien is het nu tijd om dit als een gegeven te accepteren en te omarmen: als een hanteerbaar referentiekader. Maar ik zou Giovanna niet zijn als ik dit niet ter plekke zou nuanceren. Vaak verwijzen spirituele leefwijzen en overtuigingen naar een leer of een gedachtestelsel (gedachteconstructie) waarin het fysieke, aardse leven niet wordt meegenomen en gewaardeerd als essentieel in ons leven. Ik houd van bewustzijnsontwikkelingen die liefde voor het aardse en lichamelijke meenemen in het verhaal. Zoals het soefisme doet, evenals inspirators als Deepak Chopra en Jean Houston.

Eigenlijk noem ik dit ook wel de richting van ‘universeel bewustzijn’. Onze planeet maakt deel uit van het heelal en wij maken deel uit van de aardse natuur. Wij existeren in een geheel van universele natuurwetten. Daarbij voel ik mij ook aangetrokken tot baanbrekende onderzoekers, die paradigmaverschuivingen teweeg brengen en die in nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen voorgaan. Het verbaast mij dan ook niet, dat wetenschap en mysterie steeds meer in elkaar schuiven. Hoe kan het ook anders: het leven kent geen scheidingen. Energetisch is alles verbonden.

Dat scheidingen fictief zijn en dat grenzen mensenwerk zijn werd mij helder toen ik 26 jaar was. Ik schreef voor filosofie de scriptie ‘Het Einde der Grenzen’, geïnspireerd door de veelzijdige wetenschapper Arthur Koestler. Deze man heeft mijn ogen geopend voor de relatie tussen onze biologie en psychologie. En voor hoe ‘de wetenschap’ omgaat met kennisgebieden. Tijdloos leerzaam vind ik het Holon principe dat hij introduceerde in ‘De Menselijke Tweespalt’. Dit komt neer op de tweeledigheid van een (biologische) cel. Een cel is zowel een autonoom functionerend geheel als een onderdeel van een groter (hiërarchisch) geheel. Dit inzicht heeft mij geholpen mijn weg te gaan vinden als individu in wording, levend in een maatschappij. Het tijdloze zit hem natuurlijk in het feit dat je dit principe kunt toepassen op ieder ‘autonoom’ organisme in een groter geheel, waar het van afhankelijk is.

Overigens is (natuur-)voeding mijn levenslange passie en mijn onderzoek naar water is begonnen met de ontdekking van vitaal water. Dit was eind 2010 en in de loop van 2011 schreef ik de scriptie ‘Vitaal Bewustzijn’ voor mijn opleiding als Psychosociaal Begeleider aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen. Mijn werk was gericht op het aantonen van de eenheid van lichaam en geest en wel aan de hand van de rol van voeding in ons welzijn. Vandaar dat ik weet dat de nieuwste wetenschappen deze eenheid bevestigen en aantonen dat voeding zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid (in een moeite door) ‘regelt’. Waarbij ik nu graag de kanttekening plaats dat ‘voeding’ heel breed opgevat dient te worden: wij voeden ons met allerlei vormen van energie.

Alles wat de eenheid van lichaam en geest bevestigt en iedereen die hier zijn of haar licht op laat schijnen heeft mijn aandacht. Zo kwam ik in aanraking met bijvoorbeeld biochemische verklaringen voor psychische verschijnselen. En met onderzoeken die aantonen dat ‘wat tussen de oren zit’ wel degelijk de oorzaak voor fysieke problemen is. Pareltjes als het werk van Barbara Wren, hielpen mij hierbij. Zij schreef ‘Cellen van Licht’ waarin zij uitlegt hoe onze celstofwisseling in directe relatie staat tot de fotonen rond onze cellen. Zij vormen onze verbinding met de universele informatie dat reist via licht.

Er zijn steeds meer schrijvers en sprekers die wijzen op ‘bewijzen’ voor feiten waar de oude wijzen altijd al naar wezen. Wij zijn micro kosmos in de macro kosmos. Of eigenlijk zijn wij beide tegelijk. Het woord God wordt synoniem gebruikt met ‘divine’, het al en de bron. Quantumfysische inzichten maken dat de mens als universeel wezen gezien kan worden, met ongekende vermogens en een creatie kracht die het leven maakbaar maakt. Met als oriëntatiepunt voor individuen: het gezamenlijk creëren van het paradijs op Aarde vanuit eenheidsbewustzijn.

Vanuit dit Wij-besef heb ik De Schoonheid van Water -goud van de toekomst geschreven. Het gaat over onze relatie met onze omgeving, met onze eigen levende natuur, die begint met onze relatie met onszelf. Wij zijn diezelfde natuur. Als iets dit mooi laat zien en de onzichtbare wereld daarachter weerspiegelt, dan is dat het water. Daarom wil ik graag besluiten met de suggestie, dat het de moeite waard is om aandacht te besteden aan ons water. Het water waar we al zo lang door, mee en in leven. Het water dat we belichamen en dat zo gevoelig blijkt voor wat we denken, voelen en doen. Het water dat we wezenlijk zijn.

Voor het Juwelenschip mag ik een aantal Blogs schrijven en dat doe ik graag over de rol van water in ons leven. Zowel psychische/ filosofische/ spirituele thema’s als biologische/ fysische/ duurzaamheid aspecten zal ik aandragen. Want water draagt ons welzijn: de synthese van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daar valt veel over te zeggen en het water is een ideale leermeester! Hierbij wens ik natuurlijk dat het lezen de moeite waard zal zijn en dat ik mag bijdragen aan meer aandacht en waardering voor ons water. Ik zie uit naar je reactie als lezer!

NB:  ‘De Schoonheid van Water -goud van de toekomst’ is nog in de printfase.

Graag houd ik je op de hoogte over wanneer de crowdsourcing voor een prachtig boekwerk (468 pagina’s) start.

Meer over mijn drijfveren lezen en/of een Preview van Het Boek downloaden? Dat kan hier.. https://nieuwwaterwinkel.nl/over-mij/

Met hartelijke groet,

Giovanna Gomersbach
Water Veredelaar

M: +31 (0)6 29 57 25 35
E: giovanna@nieuwwater.nl

www.nieuwwater.nl