…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Archive for januari, 2018

Niet-Handelen: De Ruimte Tussen het Oude en het Nieuwe door Charles Eisenstein

Geschenken van Nietsheid
“De problemen die we in ons leven en in de wereld tegenkomen, (of het nu gaat om relationele problemen of om de honger in de wereld), komen voort uit energetische zwakte en het uit verbinding zijn, uit ons gebrek om onszelf, elkaar, en de Aarde te voelen, en te ervaren hoe het leven door ons heen beweegt en evolueert. Het gaat er niet om of je wel of niet handelt en “iets doet”, maar om dat wat ons tot handelen aanzet. – Dan Emmons

Voordat ze in staat zijn om in een nieuw verhaal te stappen, moeten de meeste mensen – en waarschijnlijk ook de meeste samenlevingen – eerst uit het oude verhaal stappen. Tussen het oude en het nieuwe is lege ruimte. Het is een tijd waarin de lessen van nu in de lessen van het oude verhaal worden geïntegreerd. Pas als dat werk is gedaan, is het oude verhaal echt compleet. Dan is er niets, alleen de zwangere leegte van waaruit alles ontstaat. Terugkerend naar essentie, herwinnen we het vermogen om vanuit essentie te handelen. Terugkerend naar de ruimte tussen verhalen, kunnen we kiezen vanuit vrijheid, en niet vanuit gewoonte.

Een geschikt moment om niets te doen is er elke keer als je het gevoel hebt dat je vastzit. Ik heb veel niets gedaan bij het schrijven van mijn boeken. Meerdere dagen achtereen probeerde ik alvast de conclusie te schrijven, maar zat ik duimen te draaien, en waardeloze oude koeien te bekijken uit eerder materiaal van mezelf. Hoe langer ik dat deed hoe erger het werd. Dus ik gaf uiteindelijk deze vergeefse moeite op en zat ik daar gewoon op de bank, met een baby in een tuigje aan mijn borst, in gedachte reizend door het boek dat ik al had geschreven. Maar zonder duidelijk plan voor wat ik nog meer zou kunnen schrijven. Het was vanaf die lege plek dat de conclusie ontstond om het dan maar te laten sudderen.

Wees niet bang voor de lege plek. Het is de bron waar we naar terug moeten keren als we ons willen bevrijden van de verhalen en de gewoontes, (Engelstalige site), die ons gevangen houden.

Een Bezoek aan de Lege Plek
Als we vastzitten en we er niet voor kiezen om de lege plek te bezoeken, zullen we daar uiteindelijk toch terecht komen. Dit proces is je misschien bekend op een persoonlijk niveau. De oude wereld valt uit elkaar, maar het nieuwe is nog niet ontstaan. Alles wat eens permanent en echt leek, komt dan bij je over als een soort hallucinatie. Je weet niet wat te denken, wat te doen; je weet niet meer wat het betekent. Het levenstraject dat je hebt uitgezet lijkt nu als iets absurds, en je kunt je geen ander traject voorstellen. Alles is onzeker. Je tijdsbestek krimpt van jaren naar deze maand, deze week, vandaag; misschien zelfs naar het huidige moment. Zonder de luchtspiegelingen van de orde die je ooit schenen te beschermen en die de realiteit filteren, voel je je nu naakt en kwetsbaar. Maar je voelt ook een soort vrijheid. Mogelijkheden die in het oude verhaal niet eens bestonden liggen nu voor je, zelfs als je geen idee hebt hoe je die kunt pakken.

De ruimte waarin de oude wereld uit elkaar valt, maar waarin het nieuwe nog niet is ontstaan.

De uitdaging in onze cultuur is om jezelf in die ruimte te laten zijn, en er op te vertrouwen dat het volgende verhaal vanzelf tevoorschijn komt zodra die tussentijd is geëindigd, en dat je dat nieuwe verhaal zult herkennen. Onze cultuur wil dat we verdergaan, dat we in actie komen. Het oude verhaal dat we achter ons laten, en dat meestal deel uitmaakt van het algemeen bekende ‘Verhaal van de Mens’, laat ons niet gemakkelijk los. Sta jezelf alsjeblieft toe, als je in die heilige ruimte tussen verhalen bent, om daar gewoon te ZIJN. Het is beangstigend om oude beveiligingsstructuren te verliezen, maar je zult merken dat, zelfs als je dingen verliest die ondenkbaar waren om te verliezen, het uiteindelijk toch goed komt.

Er is een soort genade die ons in die ruimte tussen verhalen beschermt. Het is niet zo dat je je huwelijk, je geld, je baan of je gezondheid niet zult verliezen. In feite is het zeer waarschijnlijk dat je een of meerdere van deze dingen zult verliezen. Zelfs als je al deze zaken hebt verloren, zal je beseffen dat je nog steeds in orde bent. Je zult merken dat je in nauwer contact staat met iets dat veel kostbaarder is; iets dat vuur niet kan verbranden en dieven niet kunnen stelen, iets dat niemand je kan afnemen, en dat niet verloren kan gaan.

Vertaler: deze woorden zijn afkomstig uit de Baghavad Gita, een heilig boek uit de Hindoe traditie. Meer informatie over ‘de onkwetsbaarheid van de mens’ vind je onder meer op deze Engelstalige site.

We kunnen deze genade soms uit het oog verliezen, maar die is er altijd, en wacht op ons. Het is de rustplaats waar we naar terugkeren als het oude verhaal uit elkaar valt. Door de mist heen kunnen we nu een waarachtig beeld krijgen van de volgende wereld, het volgende verhaal, de volgende fase van het leven. Uit het huwelijk van deze visie met deze leegte wordt een grote kracht geboren.

Ik schreef: “Mogelijkheden die in het oude verhaal niet eens bestonden liggen nu voor je, zelfs als je geen idee hebt hoe je die kunt pakken”. Dit is een vrij goede beschrijving van een plek die we collectief benaderen. Degenen onder ons die op verschillende manieren het oude ‘Verhaal van de Mens’ achter zich hebben gelaten, zijn de voortrekkers in het ontdekken van het menselijk collectief. Als de beschaving als geheel de ruimte tussen verhalen binnengaat, zal die klaar zijn om deze inzichten, deze technologieën, en deze sociale vormen te ontvangen.

Als we collectief de ruimte tussen de verhalen binnengaan, komen nieuwe mogelijkheden binnen ons bereik.

Het Oude ‘Verhaal van de Mens’ achter ons laten
De beschaving is nu nog niet voltooid. Op dit moment geloven de meeste mensen nog steeds stilzwijgend dat de oude oplossingen zullen werken. Er wordt een nieuwe president gekozen, een nieuwe uitvinding aangekondigd, een opleving in de economie bekend gemaakt, en er groeit nieuwe hoop. Misschien wordt alles weer normaal. Misschien wordt de opwaartse trend in de ontwikkeling van de mensheid hervat. Het is tegenwoordig nog steeds mogelijk, zonder een inspannende poging tot ontkenning of pretentie, je voor te stellen dat we ons in een lastig parket bevinden en dat we  er doorheen kunnen komen. We hoeven alleen maar een paar nieuwe oliebronnen te ontdekken, meer infrastructuur te bouwen om economische groei te doen ontbranden, de moleculaire puzzel van auto-immuniteit op te lossen, meer drones in te zetten om ons tegen terrorisme en misdaad te beschermen, gewassen genetisch te manipuleren voor hogere opbrengsten, en witte kleurstof toe te voegen aan cement om daarmee de zonnestralen te reflecteren en daarmee het broeikaseffect te vertragen. Meer niet?

Gegeven het feit dat al deze inspanningen waarschijnlijk onbedoelde gevolgen zullen hebben die nòg slechter zijn dan de problemen die ze willen oplossen, is het niet moeilijk om de wijsheid in te zien van Niets Doen. Zoals ik hierna zal toelichten, betekent dit niet dat de activist zich zou moeten concentreren op het plegen van obstructie. Niets Doen komt langs natuurlijke weg voort uit de ineenstorting van het verhaal dat voorheen oude gewoontes had gemotiveerd, en riep ons daarom op om te doen wat we kunnen om de ondergang van dat verhaal te bespoedigen.

Mijn broer, wiens helderheid van geest redelijk ongerept is omdat hij zelden iets leest dat na 1900 is geschreven, beschreef zijn visie op hoe de omschakeling zich uiteindelijk zal manifesteren. Een aantal bureaucraten en leiders zullen bij elkaar komen en zich afvragen wat ze kunnen doen aan de nieuwe financiële crisis. Alle gebruikelijke strategieën van centrale banken, reddingsoperaties, renteverlagingen, kwantitatieve versoepeling, enzovoort, zullen op tafel liggen., Maar de leiders zullen niet weten hoe ze daar mee moeten omgaan. “Ben-Je-Gek?”, zullen ze zeggen. “Laten we in plaats daarvan maar gaan vissen.”

Niets doen komt natuurlijk voort uit de ineenstorting van het ‘oude verhaal’ en van ‘oud gedrag’.

Op een enig moment zullen we gewoon moeten stoppen. Stop gewoon, zonder enig idee wat daarna te doen. Wij zijn inmiddels verdwaald in een apocalyptisch landschap, op een kaart die ons rondjes laat draaien zonder uitweg. Om het landschap te verlaten, moeten we de kaart weggooien en rondkijken.

Kwestie van ‘fuck it’
Toen je oude verhaal ten einde liep, of misschien al is geëindigd, merk je dat je vaak ‘fuck it’ denkt, en dit misschien letterlijk zo zegt. Uitstelgedrag, luiheid,  halfslachtige pogingen, geëmotioneerd raken – alles wijst erop dat het oude verhaal jou niet meer motiveert. Wat ooit logisch was slaat nu nergens meer op. Je begint je terug te trekken uit die oude wereld. De maatschappij doet haar best om je te overreden om je tegen die terugtrekking te verzetten. En er bestaat de kans dat als je je daar tegen verzet depressief wordt. Je hebt steeds meer indrukwekkende verhalen en medicinale middelen nodig om je gefocust te houden op datgene waar je je juist niet op wilt concentreren met als doel om jou gemotiveerd te houden, om je datgene te laten doen waar je juist niet achter staat. Als angst voor armoede niet werkt, dan kan psychiatrische medicatie dat wel. Alles om jou binnen het oude patroon te houden.

De depressie die het onmogelijk maakt om krachtig deel te nemen aan het leven zoals het wordt aangeboden, heeft ook een collectieve component. Zonder een dwingend gevoel van doel of bestemming, wankelt onze samenleving in halfslachtigheid. ‘Depressie’ manifesteert zich in economische zin, als het instrument van onze collectiviteit -geld – stagneert. Niet langer is er nog voldoende geld om er iets groots mee te doen. Net als insuline in de insuline-resistente suikerzieke, geven de monetaire autoriteiten er steeds meer van uit, met een steeds verder afbrokkelend effect. Wat ooit tot een economische boom zou hebben geleid, is nu amper voldoende om stilstand van de economie te voorkomen. Economische verlamming zou inderdaad de manier kunnen zijn waarop deze ‘noodstop’ verschijnt. Maar het kan van alles zijn dat ons ertoe brengt om ons verhaal eens en voor altijd op te geven.

De Kunst om Niets te Doen
Niets doen is geen universele suggestie. Het is specifiek voor de tijd waarin een verhaal eindigt en waarin we de ruimte tussen de verhalen binnengaan. Ik put hier uit het taoïstische principe van wu-wei. Soms vertaald als ‘niet-doen’. ‘Zonder-misleiding’ en ‘niet-forcerend’ zouden betere vertalingen kunnen zijn. Het betekent vrijheid van reflexief handelen: handelen wanneer het tijd is om te handelen, niet handelen wanneer het geen geschikte tijd is om te handelen. Actie komt dus overeen met de natuurlijke beweging van dingen die dienstbaar zijn aan datgene dat geboren wil worden.

Wu-wei kan worden vertaald als ‘niet doen,’ of beter nog:’ zonder-misleiding’, of ‘ niet-forcerend’.

Ik wil je laten meebeleven wat een prachtig gedicht van de Tao Te Ching met me doet. Het is buitengewoon subtiel, en heeft meerdere betekenissen en betekenislagen. Ik heb geen vertaling gevonden waar ik achter kan staan. Daarom heb ik zelf een poging gedaan. Het is de laatste helft van vers 16. Als je bestaande vertalingen met elkaar vergelijkt, zal je verbaasd zijn over hoeveel ze van elkaar verschillen.

Alle dingen keren terug naar hun afkomst.

Terugkerend naar de afkomst, is er stilte.

In stilte keert het ware doel terug.

Dit is wat echt is.

Als je het ware kent, is er helderheid.

Het niet kennen van het ware is een dwaze actie.

Die rampspoed brengt.

Uit het kennen van het ware komt ruimtelijkheid voort,

Uit ruimtelijkheid komt onpartijdigheid voort,

Uit onpartijdigheid komt soevereiniteit voort.

Uit soevereiniteit komt natuurlijkheid voort.

Natuurlijkheid is de Tao.

Van de Tao komt wat blijvend is,

 En reikt verder dan iemands zelf.

 

Auteur: Charles Eisenstein

Vertaling: Hansjelle Dijkstra

Intenties, zieleplan en vervulling

In alle hectiek van de processen van dit moment is het zo belangrijk om te blijven focussen. Jouw innerlijke intentie maakt dat je koers kunt houden. Weet je waarom dit alles nu in jouw leven komt? Ja precies. Omdat jij blijkbaar toe bent aan een grootse ommekeer in jezelf.

Door de inwerking van bijna ‘onbehapbare’ hoge frequenties dienen zich allerlei verschijnselen aan die we niet kennen. Velen ervaren het als een vuurkracht die alles schoon komt branden. Vanuit je hogere Zelf bekeken kun je dit nog wel plaatsen. Maar voor ons als mensen blijft het indrukwekkend en roept het oude angsten op die maar wat graag doorzien en achter gelaten willen worden .
Fysieke ongemakken kunnen heftige vormen aan nemen, dusdanig dat er oude ziektebeelden kunnen verschijnen. Meestal hebben die met kwalen, verkrampingen en onverwerkte traumatische gebeurtenissen uit vorige levens te maken.

Totaal doorbroken slaappatronen die maken dat je midden in de nacht ineens topfit en klaarwakker bent, of juist in een soort depressie ontwaakt; het zijn letterlijk wake-up-momenten, uitnodigingen van overgave en vertrouwen. In de nachtelijke stilte kun je soms ook Lichtmeesters bij je voelen die je graag wat willen aanreiken.
Onverwachte aardse gebeurtenissen die uit het niets lijken te komen maar die wel ineens de poten onder je dagelijkse zekerheden wegslaan en je verlammen in angst; duik erin, zoek naar onderliggende boodschappen.
Vrienden waarop je dacht eindelijk te kunnen vertrouwen, en aan wie je je diepste zielenroerselen toevertrouwd hebt, maar die ineens de deur dicht doen en boven je gaan staan; ze spiegelen waarin we onszelf nog in de steek laten.

Intenties
Het lijkt je allemaal te overkomen, maar ook jij weet vanuit een hoger perspectief: Ik zal het ergens zelf wel hebben uitgenodigd, om me helder te maken welke onverwerkte thema’s uit mijn lange incarnatiecyclus nog in het licht gezet willen worden.
Zijn jouw intenties al gericht op het hoogst haalbare, en meest dienstbare plan voor jouw huidige leven? Zo niet, in welke aardse afgeleide van dit hogere plan (dus eigenlijk in een soort surrogaat- en 3D-plan) blijf je innerlijk hangen?

Feliciteer jezelf maar vast. Je wordt je immers steeds bewuster van waar je jouw kostbare energie, wijsheid, aandacht en liefde nog weggeeft aan iets wat met het oude overleven te maken heeft. De meesten van ons zijn gewend om ‘s ochtends hun bed uit te komen en meteen in de running te belanden van handelen, geven en regelen ‘omdat er vandaag van alles moet gebeuren’. Als dat klaar is, dan kan ik alles los laten en kom ik aan mezelf toe, zegt het ego vaak.

Zieleplan
Maar is dit van moment tot moment in overeenstemming met jouw zieleplan? Jij hebt de vermogens om jouw eigen leven vanuit jouw Meesterschap vorm te gaan geven! De tijd is voorbij dat iemand buiten jouzelf nog kan bepalen wat jij zou moeten doen of wie jij zou moeten worden…
Dus: Wat geeft jou een vervuld en zinvol gevoel? Wat wil jij met hart en ziel gaan leven, vanuit jouw innerlijke weten dat jij met iets heel bijzonders op de wereld gekomen bent? Welke kracht of welk oud weten staat er dan in jou op?

Misschien kun je daar op dit moment nog helemaal niet bijkomen en loop je je hoofd boven water te houden vanwege alle chaos en uitdagingen die nu op je afkomen. Of misschien begin je voorzichtig te ontdekken en te doorzien hoe het aardse 3D leven jou gevangen heeft kunnen houden. Maar dat ontdekken is ook een felicitatie waard; het is het begin van jouw zelf-bevrijding.
Velen van ons worden momenteel her-bedraad, ofwel komen terecht bij het oorspronkelijke zieleplan voor dit leven waarbij de veel hogere, zuiverder en fijnbesnaarde delen mee willen gaan doen. Maar dat kan pas als we ons bewust zijn geworden van wat ons juist bij dit plan weghoudt, en wat er voor nodig is om deze macht om te polen naar liefde.

Vervulling vinden
Om helderheid te krijgen over jouw zieleplan is ‘vervulling vinden’ een prachtige wegwijzer. Veel mensen die de innerlijke weg zijn opgestapt komen tot de ontdekking dat ze hun vervulling kwijt zijn. Het oude voldoet niet meer. En wie van ons kent het niet, in banen blijven hangen omdat het geld oplevert en het te eng is om die zekerheid los te laten? Wat we van plan waren om te gaan doen komt maar niet van de grond. Dit geeft nog meer zelf-twijfels. Dan is vervulling vinden echt heel lastig. Het voelt alsof je je niet alleen je passie, maar ook jezelf kwijt bent.

Maar dat is een tijdelijke fase. Het is eigenlijk een kado van jouw hogere Zelf! Want als niets buiten jezelf jou vervulling kan geven, dan blijft er nog maar één mogelijkheid over, en dat is diep naar binnen gaan om jouw ZELF te gaan ontdekken. JIJ wordt jouw passie! Jouw transformatie- en bewustwordingsproces is jouw passie, en al jouw Zelfliefde is nu nodig om de focus ook echt binnenboord te houden en koers te houden naar jouw zieleplan.

Bronverbinding en liefde
De mens is ooit los gekomen van de Bron, en gaandeweg de verticale verbinding met de Bron steeds meer kwijtgeraakt. Vervolgens is hij vervulling gaan zoeken in de horizontale verbinding. Die bestaat tussen mens en mens, mens en dier, mens en werk, mens en materie. Nog steeds ervaren we innerlijk (bewust of onbewust) tekorten in onszelf. We zijn eraan gewend geraakt om die tekorten op te willen vullen met liefde.
De één verwacht dat een relatie vervulling zal geven. Daarmee lijkt een dagelijkse portie liefde immers verzekerd. Een ander wil juist van de relatie af, omdat de partner niet die liefde kan geven die het ego verwacht. Een derde verlangt naar de tweelingziel die eindelijk zal zien en bevestigen hoe mooi en krachtig we zijn.
Maar een relatie zal pas blijvend voedend en vervullend zijn als beide partners hun eigen Bronverbinding op nummer één hebben gezet. Als de relatie dienstbaar blijft aan de weg die de ziel wil gaan in dat leven.
Zo kunnen we in de horizontale verbindingen naar vervulling blijven zoeken. De verlangens van de persoonlijkheid zijn zich gaan richten op 3D- invullingen. Maar elke invulling van buitenaf zal slechts tijdelijk een persoonlijke laag kunnen bevredigen.
Wat we eigenlijk zoeken ligt diep in onszelf te wachten. En de meesten van ons weten dat nu het moment aangebroken is om te gaan schatgraven in onszelf.

Verlangen naar het ‘I am’
Achter al onze persoonlijke verlangens zit een diep en puur verlangen naar ons-ZELF mogen zijn. Als we dat verlangen durven te onderzoeken zal het ons terug leiden naar het verlies van ons licht en van onze eigenwaarde. Het vergeten van onze goddelijke afkomst heeft ons tot in dit leven doen uitreiken naar plaatsvervangende, persoonlijke eigenwaarde. Maar we zijn er wel achter gekomen dat wat er werkelijk bevestigd wil worden, véél dieper zit.

Voel je dat er een grootser, goddelijk Zelf in jou huist? In hoeverre kun je erkennen en omarmen wat jij het allerliefste wil (gericht op de hogere Wil), en durf je daar ook ruimte aan te geven in je dagelijkse leven, los van wat de omgeving daar van vindt?

Achter jouw “JA IK WIL” zit jouw eigenlijke passie! Die is verbonden met de vuurkracht van de geest die het liefst rechtstreeks vanuit de Bron zou willen scheppen. Al het andere zal je veel minder kunnen vervullen…
Hoe meer we onze eigen directe Bronverbinding gaan erkennen en dagelijks ook opzoeken, des te helderder krijgen we wat WIJ nou eigenlijk met hart en ziel willen gaan belichamen vanuit deze Bronverbinding.
Maar vooralsnog zijn we op onze eigen manier bezig om te ontdekken en te helen wat ons nog bij die verbinding vandaan houdt. En dat zijn onze egodelen die we zelf gecreëerd hebben, om onszelf staande te kunnen houden in levens waarin we heel erg naar die Bronverbinding verlangd hebben, maar er niet bij konden komen.

Voel je hoe elk oordeel op jezelf totaal misplaatst is? Zie je hoe jij alsmaar gezocht hebt, verlangd hebt, je best gedaan hebt, en eerst alles moest ervaren wat surrogaat was ten opzichte van deze Bronverbinding? Zie je welke prachtige kwaliteiten en doorleefde wijsheid je hier mee ontwikkeld hebt?
Je bent als een schatgraver die zelfs in de meest donkere dalen nog schatten heeft weten te vinden, en deze meegenomen en bewaard heeft in een hoger huis, om als er voldoende licht op aarde zou zijn, ze allemaal in te gaan zetten.

Nou, verheug je maar, want je gaat het volle Licht tegemoet!

Mieke Vulink

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Home