…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Archive for juli, 2018

Zeven ervaringen die je het gevoel kunnen geven dat je ziel door een donkere nacht dwaalt

“Er is bijna geen passie zonder strijd”

– Albert Camus

Als we op het punt staan om ons te verenigen met de oneindige golflengte van de tijdloze trilling dan kan onze oude frequentie ons in een stagnatiecrisis storten. Met vallen en opstaan  probeert die zich af te stemmen op  het kosmische orkest.

Dan hebben we de neiging om te twijfelen aan alles waarvan we dachten dat het waar was. In het slechtste, (meest gunstige), scenario hebben we de neiging om in een existentiële crisis terecht te komen, of betreden we de Donkere Nacht van de Ziel. Maar als het ons lukt om door deze donkere tijd heen te komen, en dat wat ons teneer drukte te overwinnen, dan zullen we ons opnieuw kunnen openen, zelfs meer dan tevoren.

Dit kan ons op onze spirituele reis herhaaldelijk overkomen. En elke keer kunnen we ons nieuwe niveaus van wijsheid eigen maken. Lees hier over zeven ervaringen die je kunnen overvallen in de donkere nacht van de ziel.

1) Je ervaart ego-dood

“Ik kon niet langer met mezelf leven. En er kwam een vraag in me op waar ik het antwoord niet op wist: ‘Wie is die ‘ik’ die niet met zichzelf kan leven? Wat is het zelf?” Ik voelde me een leegte ingetrokken. Ik wist toen niet dat wat er echt gebeurde het door mijn geest gemaakte zelf was, met zijn zwaarte en zijn problemen. Een zelf dat leeft tussen het onbevredigende verleden en de angstige toekomst in. Deze constructie stortte in. Loste op in het niets.

– Eckhart Tolle

Je werkelijkheidsgevoel of je wereldbeeld is verbrijzeld. Je bent de illusoire aspecten van het ego gaan begrijpen, en je zit in een proces waarin je gehechtheden kunt loslaten. Je maakt een heroriëntatie door, een her-identificatie van de grenzen tussen jezelf en de kosmos.

Zoals Stanislas Grof schreef: “Ego-Dood betekent een onomkeerbaar einde van iemands filosofische identificatie met dat wat Allan Watts noemde ‘het ingekapseld ego’.”

Dit wordt ook wel ‘Night of Pan’ (Engelstalige Wikipedia) genoemd: de mystieke staat waarin een ego een kleine dood sterft, in de verwachting om als ziel te worden herboren. In mythologische termen is dit een reis naar de Onderwereld, waar moeilijke opdrachten moeten worden volbracht voordat de held terug kan keren naar de “echte” wereld. (Vertaler: wie zich wil verdiepen in strijd die “de held” moet leveren, vindt fascinerende er mythologische beschrijvingen van in de boeken van Joseph Campbell).

2) Pas als je alleen bent zal je beseffen dat je nooit alleen bent

“Het vermogen om alleen te zijn is het vermogen om lief te hebben. Dit klinkt misschien als een paradox, maar dat is het niet. Het is een existentiële waarheid: alleen mensen die in staat zijn om alleen te zijn, zijn tot liefde in staat, om te delen, om naar de diepste kern van een persoon te gaan – zonder die ander te bezitten, zonder van die ander afhankelijk te worden, zonder die ander te reduceren tot een ding, en zonder aan die ander verslaafd te raken.

Ze gunnen die ander absolute vrijheid, omdat ze weten dat als die ander vertrekt, hij of zij net zo gelukkig zal zijn als nu. Hun geluk kan niet door de ander worden weggenomen, omdat dat geluk hen ook niet door die ander is geschonken”.

-Osho

Je voelt je soms eenzaam en geïsoleerd in de wereld, maar je merkt dat de dingen juist begrijpelijker en samenhangender worden als je alleen bent. Je beseft het ultieme belang van eenzaamheid en mediatie. Je gaat ontdekken dat alleen zijn en zwijgen een heel belangrijk deel uitmaakt van het individualiseren van het ego en het ontplooien van de ziel.

Ieder van ons is een microkosmos binnen een macrokosmos, met kleine sterren in een groter universum, als waterdruppels in machtige kosmische oceaan.

Dit is de grote les over eenzaamheid: we kunnen net zomin de microkosmos  als losstaand beschouwen van de macrokosmos, als de mens als los van de natuur. Beide zijn nodig om het geheel in een holistisch perspectief te plaatsen.

Het is de ondragelijke pijn van eenzaamheid die Kafka beschreef: “Deze ontzagwekkende wereld die ik in me heb. Hoe kan ik mezelf en deze wereld daarvan bevrijden, zonder mezelf in stukken te scheuren. Ik scheur mezelf liever in duizend stukken dan samen met deze wereld te worden begraven.”

3) Je bent anders naar je sterfelijkheid gaan kijken

“Dankzij vergankelijkheid

is alles mogelijk”

– Thich Nhat Hanh

Je bent buitengewoon introspectief geworden. Het gewicht van de tijd zit als een reus op je schouders. Maar je begint te leren hoe je die dynamiek kunt omkeren, en iemand kunt worden die over het vermogen beschikt om in plaats daarvan zelf op de schouders te staan van reuzen.

Je gaat het verstrijken van de tijd meer waarderen: je herinnering aan het verleden, kijkt beschouwelijk naar het heden en onbevangen naar de toekomst. Alles samen is het een gigantische telescopische projectie van je derde oog, dat gericht is op de intrinsieke waarde van sterfelijkheid, en hoe dat betekenis verleent op een manier die niet voor onsterfelijkheid is weggelegd.

4) Het doel van je leven heeft een nieuwe betekenis gekregen

“Vraag niet wat de wereld nodig heeft. Vraag wat jou tot leven doet komen, en ga dat doen. Omdat wat deze wereld nodig heeft mensen zijn die tot leven zijn gekomen.”  

 -Howard Thurman

Je beseft dat de zin van het leven alles is waarvan jij vindt dat het je leven zin geeft. Maar dit is een enorme verantwoordelijkheid die bijna neerkomt op een existentiële crisis. De adem stokt je in je keel.

Je bent nu plotseling verplicht om betekenis te geven aan een verder betekenisloos leven. Het is aan jou, en aan jou alleen, om de held in je eigen verhaal te zijn.

Het is aan jou, en aan jou alleen, om voorbij te gaan aan de kunstmatige scheiding die je hebt gecreëerd tussen jou en de wereld. De berg van betekenisloosheid waar je tot nu toe op hebt gestaan wacht op de vlag van je eigen unieke betekenis die je daar nu in gaat steken.

Het pad naar je eigen betekenis is ontmoedigend, maar het is een pad dat alleen jij kunt lopen.

5) Je bent je meer bewust van de betekenis van je leven

“Vraag telkens als je in de verleiding komt om op dezelfde oude manier te reageren, of je een gevangene van het verleden wilt zijn of een pionier van de toekomst.”

 – Deepak Chopra

Je begrijpt dat vrijheid voorop staat. Maar jezelf vrij willen maken is niet gemakkelijk. Vrijheid is iets dat je doet, niet wat je bent. Vrijheid is geen vast gegeven. Het vergt inspanning, moed en vastberadenheid, meestal tegenover degenen die jou zouden kunnen dwingen om hun wijze van leven te leiden.

Je ziet hoe de inerte, beschaafde mens aan de angst voor de vrijheid is ontsnapt, om te vervallen tot preoccupatie en paranoia.

Je ziet hoe de inerte stijl van leven kan leiden tot nihilisme en tirannie (extremisme).  Je ziet hoe moedig handelen in het aangezicht van inertie een krachtige manier is om de zogenaamde tiran binnen in je te dwarsbomen.

Je wordt langzaam zelf een vrijheid. En hoewel het verschrikkelijk pijn doet, besef je dat het beter is om een onbevredigd vrij mens te zijn dan een tevreden slaaf.

6) Je ervaart anomie en cognitieve dissonantie

“Het is het vermogen van de geest om datgene af te breken

wat het geweten weigert te assimileren.”

 – William Faulkner

Anomie is een uitdrukking die werd gepopulariseerd door de Franse socioloog Émile Durkheim. Het is een aandoening die voortkomt uit een gebrek aan moraliteit en sociale ethiek in de eigen cultuur. Je hebt de pijn van deze toestand ervaren, en je bent bezig die te omarmen en los te laten om je eigen waardengevoel te ontdekken.

Op dezelfde manier is je oude wereldbeeld overtroefd door het nieuwe wereldbeeld dat te weeg is gebracht door de individuatie van je ego en de actualisatie van je ziel. Dit staat bekend als cognitieve dissonantie. Het is een verontrustend gevoel om twee wereldvisies binnen in je te laten botsen. Maar daar werk je je doorheen, en uiteindelijk zul je sterker uit deze strijd tevoren komen.

7) Je beseft dat je vermogen om uit elkaar te vallen en weer samen te vallen je werkelijke kracht is

“Plotseling ben je uit elkaar getrokken om tot leven te komen. En leven betekent pijn, leven is lijden, het leven is een gruwel, maar goeie god, je leeft en het is spectaculair”.

– Joseph Campbell

Je beseft dat dat een gezonde vernietiging mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Zoals de hindoe godin Never Not Broken, (Engelstalige site), leer je het vermogen om samen te komen en weer uit elkaar te vallen, telkens opnieuw.

Inderdaad, je ontdekt dat je kracht juist voortkomt uit je vermogen om de Donkere Nacht van de Ziel te ervaren en daar weer uit te komen, met littekens die vlammen als eretekenen.

Je bent constant in de greep van Metanoia*.

Je hebt de vuurproef doorstaan. Je kunt wisselvalligheid aan. Je kracht komt voort uit het vermogen om je aan te passen en om je uit elkaar vallen te overleven en terug te komen, van heelheid en terugvallen, naar een nog sterkere vorm.

©  Bron                                                                                                                 * betekenis Metanoia

Vertaling: Hansjelle Dijkstra

Volle bloed maan en maansverduistering 27 juli 2018 in waterman

Het wordt een zeer bijzondere maansverduistering omdat het ook een bloedmaan is. De verduistering zal zichtbaar zijn zowel vanuit Nederland als vanuit België en het blijkt de langste maansverduistering te zijn van deze eeuw. Maar heel bijzonder wordt het als je naar het uur kijkt, de volle maan bereikt namelijk haar volheid op exact 22;22u

Het getal 22

Het is een meestergetal, verbonden met wilskracht, moed en het vormgeven in de materie (het scheppen). Om te scheppen heb je inderdaad een duidelijke wens nodig waarop jij de kracht van je wil richt. Je hebt discipline nodig om moed te houden en je hebt creativiteit nodig om groots te denken. Het getal 22 is het getal van meesterschap door evenwicht en harmonie. Twee= ziel en mind werken samen en vinden hun spiegelbeeld terug in de materie. Dit is de essentie van schepping. Het getal 22:22 verwijst naar een bewust scheppen want je weet dat wat je nu schept, de structuur is voor morgen.

Verduistering op 22

De uitdaging van deze verduistering ligt in het blootleggen van je minderwaardigheidscomplexen. De bloedmaan wil dat je je bewust bent van hoe jij jezelf opoffert vanuit minderwaarheidswaanzin. Jij, iedereen, is van jongsaf aan meesterlijk in het pogen hetzelf minder waardig te maken.

Deze maan benadrukt met het dubbele meestergetal 22 dat het tijd is om BEWUST te leren leven in de 4de dimensie. De 4de dimensie of de dimensie van het hart, is een nog onbegrepen concept. De 3de dimensie was het verhaal van angst en gebrek, de 4de dimensie leert je dat materie enkel kan bestaan vanuit antimaterie (gedachten en wilskracht) Binnen de 4de dimensie leer je te handelen vanuit je hart in plaats vanuit angst en gebrek. Wat je nu mag leren begrijpen is dat de materie zich voegt naar jou , terwijl in de 3de dimensie de mens zich voegde naar de materie. Jouw scheppend denken is de kracht die de materie vormgeeft.

Kijk eens bij jezelf hoe jij jezelf offert? Wat is je excuus om niet te doen wat je graag zou willen doen, om niet te doen waar je gevoel je toe oproept? Welke drijfveer heb jij om uit je eigen verhaal te stappen en de ander op de eerste plaats te stellen? Welke excuus houdt je geketend aan angst en onzekerheid?

Bloed maan, verduistert in waterman

De rode gloed krijgt de maan omdat ze nog indirect zonlicht oppikt. Symbolisch toont ze je dat je ego je laat bloeden. Je ego laat je dingen van jezelf offeren. En met de zon in leeuw, wordt het klaar en duidelijk dat je jezelf opoffert vanuit drama. Leeuwen die uit balans zijn , zijn één en al dramatiek en drama. De zon in leeuw toont dat we ons meesterschap offeren op het altaar van drama.

Waterman energie draait rond vrijheid, humaniteit en het handelen vanuit en voor het hoogste goed. De verduistering schept de ideale baarmoeder om ongestoord bewust te worden van je ego en hoe jij je eigen vrijheid en handelen voor het hoogste goed, opoffert voor een valse vorm van zekerheid en controle.

Neem je tijd om bij jezelf na te gaan hoe:

  • – eerlijk en trouw jij bent aan je eigen gevoel en via welke excuses jij jezelf laat bloeden (opoffert)
  • – flexibel, origineel en vindingrijk jij bent en onder welke plichten en vormen van controle jij jezelf verstart en verstikt
  • – onafhankelijk en slim jij bent en waarom jij je nog afhankelijk maakt van iets buiten jezelf
  • De waterman energie heeft een sterke wil en overtuiging, vanuit de eigen waarheid. Maar is eerlijk en sterk genoeg om de mening bij te sturen als blijkt dat de visie tekort schoot.

Hoe sterk sta jij al in je eigen schoenen? Moet jij nog je visie verdedigen of voel je je al vrij en krachtig genoeg om, je ego los te laten en om te groeien vanuit de wisselwerking met de ander.

Waterman en originaliteit

Hoe kan je origineel zijn? Dat doe je door je gevoel te volgen. Je gevoel is altijd glashelder maar wordt opgeofferd ten voordele van logica en ratio. Logica is altijd oude koek, het verleden. De waterman wil je leren stromen, en net als water de gemakkelijkste weg te kiezen. Als je leert leven en handelen (je mannetje staan) vanuit je gevoel (water is het symbool voor gevoel) dan kom je in de waterman energie. Zoals je ziet laat de waterman het water van hoog naar beneden stromen wat verwijst naar het feit dat je gevoel verbonden is het hoger, je ziel. Je ziel communiceert met jou via je lichaam door je te laten voelen wat voor JOU juist en goed voelt. Dus wat voor jou goed voelt kan voor mij juist omgekeerd zijn.

De zon werpt haar licht op de maan, vanuit de overzijde in leeuw. Zon in leeuw, het schitteren via drama en tranendal wordt hier in balans gebracht met het leven vanuit vrijheid en zijn. Kijk eens welke drama’s jij nog voedt in je leven? Kijk eens hoe jij jezelf interessant probeert te maken met pijn en lijden.

Leeuw uit balans leeft vanuit emoties in plaats van uit gevoel. Waterman wil je leren uit de verslaving van je emoties te stappen en je leven veel eenvoudiger te maken. Voelen is : dat voelt goed en geeft me energie of niet = doodeenvoudig een ja of nee. Emoties, beslaan een heel scala aan drama bijv. mijn man/ vader is een narcist of ik ben een betweter en moet mijn leven beteren of ja maar ik ben ziek en kan niet…..Hoe zou je leven eruitzien zonder al deze drama’s? Ben je bang dat je leven dan saai wordt? Kan jij je inbeelden dat je vrij bent om te proeven en te experimenteren?

Aan jou nu de keus of je jezelf blijft offeren op het altaar van emoties en drama of je eindelijk wil kiezen voor vrijheid en het leven en handelen voor je eigen hoogste goed. Als je leert handelen voor je eigen hoogste goed, betekent dat automatisch dat jij ook op die manier met de ander zal omgaan. Houden van jezelf is automatisch houden van de ander 22 jij en ik zijn dezelfde. Jij en ik zijn zowel hemel als aarde en samen vormen we de materie 2+2= 4 het cijfer van de materie en 4de dimensie.

Mars retrograde conjunct met de maan

Tot 28 aug loopt mars retrograde en  zorgt voor een zeker ingetogenheid. Wat nodig zal zijn want je zal nu in situaties gebracht worden waarbij jij zal menen te ervaren, dat jij jezelf niet krachtig en direct mag uiten. Wees je ervan bewust dat dit een denkbeeld is. Bekijk de dingen neutraal zonder oordeel en je zal merken dat je ervaring of beleving veranderd. Je oude patroon van zelfsabotage wil de kosmos nu blootleggen. Veel kans dat je nu uitgedaagd zal worden om voor jezelf op te komen, vanuit een eerlijk en authentiek stem te geven aan jezelf. Het is je recht en taak om jezelf krachtig en direct te uiten vanuit je gevoel.

Je kan overweldigt worden door twijfel en dit alles omdat je zou leren eerst te voelen in plaats van eerst na te denken. Mars laat je handelen asap aansluiten op je gevoel, het spontaan en authentiek reageren. Maar dankzij de retrograde stand, zal dit gebeuren vanuit een spontane macht (je ziel) ipv uit onmacht.

Merk je dat je er nu heel veel twijfels en frustraties naar boven komen , maak het jezelf dan gemakkelijk. Stel jezelf volgende vraag: “ Wat schenkt me vrijheid? Ik hoop dat je al ontdekt hebt dat enkel geluk je vrijheid schenkt. Maar wat is geluk? Je goed voelen. Wat is je goed voelen? Je vervult weten van levensvreugde.

Nu dit zo duidelijk is, wordt het heel eenvoudig om je twijfels op te lossen. Doe wat je vreugde en energie oplevert en je twijfels verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hoe ontdek je wat je vreugde en energie oplevert? Tja door te voelen hé en voelen is heel simpel, voelt goed of niet = zwart of wit.

Wonen en goed in je vel zitten

Met de vorige nieuwe maan in kreeft werden er zaadjes gepland en twijfels uitvergroot inzake gezin en wonen. Dat proces komt nu naar een punt waarop je geconfronteerd wordt met het eindelijk durven in alle vrijheid voor jezelf te wensen wat je echt wil hebben.

Maan staat nu ook dicht bij de zwarte maan, waardoor je blinde vlekken (je eigen drama) voelbaar worden. Maan maakt een uitdagend aspect met uranus dus je blinde vlekken kunnen je krachtig overvallen. Je zal zeker ruim de kans krijgen om ermee in contact te komen maar dit betekend dat je uit je valse comfortzone zal worden gekegeld. Met andere woorden, je krijgt hier een prachtige kans om uit te breken, het persoonlijke drama los te laten en om in alle vrijheid ja te zeggen tegen je ziel.

Probeer mee te werken want dit hele proces zal zeer belangrijk zijn naar je toekomst toe, omdat de zon conjuct staat met de noordelijke maansknoop (jouw lotsbestemming). En aangezien dat in leeuw is, verwijst het naar het feit dat jij nu de koning of centrum van je eigen leven mag worden. De as maan waterman-zon leeuw = Vrij om je hoger zelf gestalte te geven of te kronen tot koning.

Venus conjunct vertex 7de huis

Het is belangrijk om voor jezelf nu uit te maken wat je een goed gevoel geeft en wat bij jou past en wat niet. Wanneer je leert terug dichter bij jezelf te gaan leven, zal dat automatisch zijn impact hebben om relaties. Relaties zullen veel meer aanvullend en voedend worden. Tweeling zielen zullen hierdoor in staat gesteld worden om samen te komen. De vertex staat voor het bewustworden van jezelf. Samen met venus gaat het hier over eigenliefde en het handelen vanuit liefde naar jezelf.

De leeuwenpoort op 8-8

Deze zal ervoor zorgen dat ego en drama (de oude overlevingspatronen) het moeilijker en moeilijker zullen krijgen. Nieuwe codes van zelfbevrijding en vernieuwing worden dan weer collectief ingebracht. Andere vormen van samenleving vanuit broederschap (de waterman invloed) en vanuit het eigen bewustzijn zullen versterkt worden.

Isabelle Lambrecht

12 juweeltjes van de Dalai Lama deel 2

Als iemand niet naar je glimlacht, wees dan vrijgevig, en bied hem jouw glimlach aan. Niemand heeft meer behoefte aan een glimlach dan mensen die niet naar een ander kunnen glimlachen.

Vandaag is het de juiste dag om lief te hebben, te geloven, en te doen. En vooral om te leven.

Het belangrijkste doel in ons leven is anderen te helpen. En als je hen niet kunt helpen, doe hen dan tenminste geen pijn.

Als je praat herhaal je alleen maar iets dat je al weet. Maar als je luistert leer je misschien iets nieuws.

Maak je geen zorgen als iets niet kan worden opgelost, Als het niet kan worden opgelost, voegt het niets toe er je zorgen over maken.

We kunnen al het andere afwijzen: religie, een ideologie, en alle ontvangen wijsheid. Maar we kunnen niet ontsnappen aan de noodzaak van liefde en compassie. Dat is ware religie. Daar heb je geen tempel, moskee, kerk of synagoge voor nodig, En ook geen ingewikkelde filosofie, doctrine of dogma. Ons eigen hart, onze eigen geest, zijn de tempel. De passende doctrine is compassie. Liefde voor anderen en respect voor hun rechten en waardigheid, ongeacht wie of wat ze zijn: uiteindelijk zijn zij alles wat we nodig hebben.

Volg de 3 R’s: Respect voor jezelf, Respect voor anderen, Responsibility (verantwoordelijkheidsgevoel) voor al je activiteiten.

Zegeningen komen niet van buitenaf, maar van binnenuit. Welke zegeningen we ook ontvangen, ze zijn het gevolg van onze eigen inspanning en onze positieve acties.

Op deze planeet zijn we allemaal een soort toeristen. Niemand van ons kan hier voor altijd blijven wonen. Het langste verblijf is ongeveer honderd jaar. We zullen tijdens ons verblijf moeten proberen om een goed hart te hebben, en om iets positiefs en iets nuttigs te doen. Of we nu een paar jaar leven of een hele eeuw, het zou spijtig en verdrietig zijn als we die tijd zouden doorbrengen met het verergeren van problemen die schadelijk zijn voor andere mensen, dieren en het milieu. Het allerbelangrijkste is een goed mens te zijn.

Als je denkt dat alles de schuld van anderen is, zal je veel te lijden krijgen. Als je je bewust wordt van het feit dat alles uit jouzelf voortkomt, leer je zowel vrede als vreugde kennen.

Waar geluk komt voort uit een gevoel van innerlijke vrede en tevredenheid. Je kunt dit bereiken door het ontwikkelen van altruïsme, liefde en compassie, en door het uitbannen van woede, egoïsme, en hebzucht.