…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Archive for oktober, 2017

Dogens Uji, het alles omvattende nu

‘Denk niet dat tijd alleen maar vervliegt’, schrijft Dogen Zenji. ‘Zie het vervliegen niet als de enige functie van tijd. Als tijd alleen maar vervliegt, dan zou je gescheiden zijn van tijd. De reden waarom je tijdelijkheid zijn niet helder ziet, ligt in jouw vooronderstelling dat tijd alleen maar voorbij vliegt.’

De tijd vliegt. Tijd verstrijkt. Tijd gaat voorbij. Maar is het verstrijken van tijd niet ons idee over tijd? Alleen als we onszelf losmaken van tijd en als het ware op een afstand naar tijd kijken, dan zien we tijd voorbij vliegen. In dat geval scheiden we ons van tijd en precies dit, zo herhaalt Dogen keer op keer, is onze grote onwetendheid met betrekking tot tijd. Ik kan mijn leven niet scheiden van tijd. Deze, mijn aanwezigheid, is tijd en mijn aanwezigheid is altijd hier en nu. Ik roep je naam en je antwoordt. Hier. Nu. Altijd nu.

Als je terugkeert naar wat je hier en nu aan den lijve ervaart, simpelweg naar wat je hoort en gewoonweg naar wat je ziet, hier en nu, dan kun je niet ontkennen dat tijd niet voorbij gaat. ‘De drie hoofden en acht armen van de vechtende geest zouden verleden tijd kunnen zijn. Het lichaam van de ontwaakte zou tegenwoordige tijd kunnen zijn. Toch zijn verleden en heden beide in het moment waarop je de bergen betreedt en de duizenden toppen ziet. Verleden tijd en tegenwoordige tijd verdwijnen niet’, schrijft Dogen.

Een van de wonderlijke implicaties van nikon (Japans), ‘het alles omvattende, eeuwige nu’, is niet alleen dat het nergens begint en nergens eindigt, maar dat er geen tijd verloren gaat. Het weldadige samenzijn met vrienden dat jaren geleden op de Wadden plaatsvond, is alleen maar nu, in dit moment van jouw aanwezigheid. Mijn een jaar geleden overleden moeder bezoek ik nu, op dit moment, in haar desolate kamer in het verpleegtehuis. Ik neem haar mee naar beneden, naar het restaurant en bestel een appeltaartje voor haar, nu, in dit moment. Ik vraag haar hoe haar week was, nu, in dit moment. Zij antwoordt, altijd nu. Niet alleen omvat dit mystieke moment alles wat ik zie en alles wat ik hoor, het omvat ook wat ik heb gezien en wat ik vermag te gaan horen. Tijd gaat niet voorbij. Er verstrijkt geen tijd. Mensen en dingen verdwijnen niet. Ze zijn nooit weg geweest. Altijd zijn ze hier, nu, in jouw stromende, passerende, vlietende tijdelijkheid zijn.

Insecten verdwijnen in rap tempo

Een paar weken geleden zaten mijn vriendin en ik aan tafel. We hadden het erover dat het tegenwoordig bijna niet meer nodig is om insecten van de auto voorruit te wassen. Dit was 20 jaar geleden wel anders. We vroegen ons af hoe dit nu zit. De week erna kwam het antwoord. Wetenschappers lijken de oorzaak te hebben gevonden. Recent werd namelijk bekend dat waarschijnlijk driekwart van de insecten in Nederland zijn verdwenen. Dit is zo ernstig dat het niet meer is te negeren. Het is vijf voor twaalf. Vele wetenschappers tasten in het duister. Toxicoloog Hans Tennekes is consultant bij verschillende chemiebedrijven en heeft meer dan 20 jaar onderzoek gedaan. Hij wijst recente chemische bestrijdingsmiddelen aan als de boosdoener.

Insecten staan aan het begin van onze voedselketen, ze zijn onder meer voeding voor de vogels en sommige zoogdieren. Ook bestuiven ze bloemen, waardoor wij mensen over voedsel kunnen beschikken. Als de insecten nog verder afnemen kan dit desastreuze gevolgen hebben voor onze voedselvoorziening.

Bestrijdingsmiddelen
Sinds de jaren 90 is er een nieuwe soort insecticide op de markt, de neonicotinoïden. Als een zaadje hiermee is geïmpregneerd, zal uiteindelijk de hele plant giftig worden. Voor dit type gif bestaat geen veilige dosis. De giftigheid wordt met het verstrijken van de tijd namelijk erger. Als insecten zoals een bij nectar of stuifmeel van bloemen tot zich neemt, komt het diertje in aanraking met het gif. Een onderzoek van enkele weken geleden bracht dan ook aan het licht dat wereldwijd driekwart van de potjes honing pesticiden bevatten (1).

Neonicotinoïden werken als een zenuwgif (2, 3). Uiteindelijk werkt dit verstorend op het oriëntatie vermogen en de voortplanting van insecten (4). Eigenlijk zouden dit soort middelen bij de geringste vermoedens verboden moeten worden! Toch gebeurt dat maar niet. Hoe zou dat nu kunnen?

Onafhankelijk?
Uit dit rapport blijkt dat gifproducerende bedrijven zoals Monsanto, BASF, DuPont, Bayer en Syngenta over zo veel geld beschikken, dat ze hiermee de politiek kunnen beïnvloeden. Het rapport zegt dat dit soort bedrijven met hun miljoenen de macht gewoon kopen. Ook is er sprake van vele draaideurconstructies, waarbij invloedrijke posities binnen de politiek en het bedrijfsleven bekleed worden door dezelfde mensen. Bedrijven krijgen hierdoor de vrije hand en mogen zelf de resultaten van onderzoeken naar de veiligheid van middelen interpreteren. Veel studies mogen worden geclassificeerd als ‘vertrouwelijk’ en blijven daardoor achter slot en grendel.

Slager keurt eigen vlees
Het ergste is misschien nog wel dat de voedselwaakhond European Food Safety Authority (EFSA) die de Europese burger zou moeten beschermen, voornamelijk wordt gerund door experts die in de industrie werken (5, 6, 7). Het is zo extreem dat 122 van de 209 wetenschappers in de panels van de EFSA banden hebben met de industrieën die zij reguleren.

Wat te doen?
We kunnen de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen niet volledig voorkomen, want het verspreidt zich via het water en zelfs door de lucht (8). Wat we wel kunnen doen is het risico minimaliseren door te kiezen voor biologisch. We stemmen met onze portemonnee. Als de consument volgespoten gewassen links laat liggen, komt er vanzelf meer biologisch. Om de politiek te dwingen iets aan de insectensterfte te doen, is het goed deze (en ook deze) petitie te tekenen. Gelukkig staan er steeds meer experts op die aangeven dat het genoeg is zo en dat er een verandering moet komen. Een voordeel is dat de natuur een grote flexibiliteit kent en dat herstel nu nog mogelijk is. Het begint er op te lijken dat het nu een strijd is tussen de insecten en de gifproducerende multinationals. Als de insecten straks verliezen, dan hebben de Monsanto’s in deze wereld nog maar weinig klanten.

Goed nieuws
Gelukkig is er ook goed nieuws! Europa wil binnen vijf jaar een verbod hebben op het bestrijdingsmiddel glyfosaat (9). Verreweg de meeste lidstaten staan achter een algeheel verbod. Onder de staten die glyfosaat graag willen blijven gebruiken zat Nederland. Het lijkt erop dat we nu een keer een voordeel hebben van een verenigd Europa.

Gezonde groet,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

God bestaat, en geloof en wetenschap komen ooit tot elkaar

Heel interessant en zeer actueel zijn opvattingen  waarin het bestaan van God zo moeilijk ligt. Herman van Veen gaat er recent vol in met de uitspraak “Iedereen die namens God spreekt, kletst uit zijn nek”; Stijn Fens houdt het beschaafd: “wat God precies is, weet ik niet, maar in ieder geval niet een almachtige regelneef” en typisch ook de opmerking van van Veen “niets is God, God is niets”. Ook zocht van Veen bevestiging bij de atheïst Stephen Hawkins (alle uitspraken zijn overigens gedaan in De Verdieping van Trouw van 13 mei 2017 in twee artikelen). Het statement van Hawkins  is wel erg beperkt voor een groot wetenschapper (zie verderop in deze opinie): “When people ask me if a god created the universe, I tell them that the question itself makes no sense. Time didn’t exist before the big bang, so there is no time for god to make the universe in.” Alle uitspraken hebben als kenmerk gemeen dat ze stellig zijn – wat merkwaardig is omdat die ontkennende uitspraken niet bewezen kunnen worden – daarentegen erg populair zijn en mensen zich dergelijke uitspraken heel gemakkelijk laten aanpraten. En zelfs mochten  wetenschappers best wat minder stellig zijn, al was het maar op basis van de stelling: “God creëerde de natuurkundigen, en de natuurkundigen creëren de wereld”.

Om het geheim van de schepping te kunnen ontrafelen mag worden geaccepteerd dat de schepping en materialisatie begonnen zijn na de oerknal, waarvan zelfs bekend is dat een-honderduizendste seconde na de immense oerknal de temperatuur enkele miljarden graden moet zijn geweest. Na de oerknal is er materie ontstaan uit energie; eenvoudig gesteld legt Einstein uit dat er een relatie is tussen Energie (E) en Massa (m) in de formule E = m.c2. Met een grote sprong vooruit in de tijd ontstaat de aarde uit sterrenstof. Het stof der aarde vormde met 90 stabiele chemische elementen als bouwstenen de anorganische constitutie van de hele aarde. Wijsheid 11:21 zegt: “Gij (God) hebt verordonneerd, dat alles is geschapen naar maat, gewicht en getal”. Dit is een mooie karakterisering van de chemische elementen waaruit de aarde in anorganisch opzicht is opgebouwd. Met deze elementen is alles ontstaan: aarde, water, lucht, planten en dieren, en ook de mens. “God schiep de mens uit het stof der aarde” volgens Genesis, is niet in tegenspraak met de evolutietheorie: de creationisten mogen wat meer chemicus en geoloog zijn om dit te volgen en te kunnen aanvaarden. Maar bij Adam, die volgens de Bijbelse chronologie circa 4000 jaar voor Christus leefde,” blies God zijn adem in de neus van Adam”, ten teken dat daarmee de mens met Adam zijn belangrijkste kwaliteit kreeg, namelijk een ziel, en daarmee ook het hoogste goed van de mens: een humaan bewustzijn. Als zodanig kan Adam naar het geloof worden gezien als de eerste mens met een ziel en een humaan bewustzijn. In meer materiële zin kan Adam uit de evolutie zijn voortgekomen, waarin de gelovige overigens ook de hand van God ziet in het bouwplan van de schepping. Er is geloof en er is wetenschap; ze horen juist bij elkaar, maar zijn ook wel dualistisch. In het dualisme staan exponenten van evolutionisten en creationisten tegenover elkaar. Het is daarbij een misvatting, dat fanatici altijd de wijsheid in pacht hebben. Het loopt fout, als de deskundigen van de ene stroming, maar niet deskundig op het andere gebied, toch de eigen zienswijzen tot absolute waarheid willen verheffen. Geloof is meer een bezieling van de werkelijkheid, en wetenschap verbeeldt ook wel de werkelijkheid.

Blijft de prangende vraag: “wat was er vóór de oerknal. Wat het ook zijn mag, er dient een relatie te zijn met Energie. Professor Nesterov legde daarvoor het even simpele als logische verband tussen Energie (E) en de materiële (!) grootheid Informatie (I) met de relatie I = E / √h  (h = constante van Planck). Volgens Nesterov is informatie opgeslagen in ‘deeltjes’ met een veld, maar zonder massa of lading. (Voor Hawkins: Informatie is een tijdsonhafhankelijke grootheid.)  Zelfs in de fysische kosmologie ligt er een grote uitdaging met de vraag: ‘wat was er vóór de ‘primordiale singulariteit’ ook wel de ‘Big Bang’ genoemd. Het antwoord zou kunnen zijn ‘Informatie’ ook wel te zien als ‘Bewustzijn’ of ‘Scheppend Vermogen’.  Denkbaar hierbij op het moment van de ‘Big Bang’ is de overgang van Informatie naar Energie, en vervolgens vanuit de immense samengebalde energie het proces van materialisatie van het heelal. Nesterov verklaart dat er vóór de Big Bang er Informatie bestond. In die Informatie lag het hele plan van de schepping besloten [Joh 1: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.]. Ook komt de uitspraak van Einstein hier te pas dat God niet dobbelt. In de materialisatie is het Grote Plan van de schepping tot werkelijkheid geworden. God zou – met al onze beperkingen – voorgesteld kunnen worden als een Scheppend Vermogen en die zich manifesteert door een soort fysisch intelligent veld – of als Informatie – : het is er in alles en overal, en het zal er altijd zijn. Allemaal onzin zegt de niet-gelovige. Je kunt niet bewijzen dat er een God bestaat. Deze stelling kan afgedaan worden met: het is ook niet te bewijzen dat God niet bestaat. God laat zich niet bewijzen, wel een heel klein beetje begrijpen. Geloof is geloof en wetenschap is wetenschap; wellicht zullen ooit geloof en wetenschap  met wederzijds respect dichter bij elkaar komen.

In de wetenschap dat Informatie wordt omgezet in Energie, en Energie vervolgens in materie, leidt tot de intrigerende vraag of materie weer kan worden omgezet in Informatie, waarbij een voorzichtige hypothese kan zijn dat zwarte gaten deze omzetting zouden bewerkstelligen (prof. Matt Strassler: “Black holes can in principle be made entirely from massless things”). Het proces van schepping en destructie is dan rond.

Jan Ramakers,

Vessem 27 oktober 2017

Dogens Uji, duale en nonduale ervaring

Gewoonlijk, schrijft Dogen, zien we tijdelijkheid zijn aldus: ‘Voor een tijd was ik de drie hoofden en acht armen van een asura. Voor een tijd was ik het lichaam van een Ontwaakte. Al bestaan de bergen en rivieren nog steeds, ik ben ze lang geleden gepasseerd en verblijf nu in een juwelen paleis en een vermiljoenen toren (symbolen van ontwaken).’ In het dualistisch functioneren van ons bewustzijn, plaatsen we dingen en gebeurtenissen op een afstand van ons zelf. Gebeurtenissen zijn voorbij, komen op ons toe, of we proberen er vanaf te komen. Ons bestaan is duidelijk gescheiden van elk ander bestaan. Maar als we terugkeren naar ons aan den lijve ervaren, naar wat we horen en wat we zien, ontdekken we dat gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst elkaar niet hinderen en altijd hier en nu plaatsvinden, precies zoals dingen elkaar niet hinderen en altijd verschijnen in mijn aanwezigheid in dit moment. ‘Omdat tijd niet wordt gekenmerkt door komen en gaan, is het moment waarop je de bergen beklom hier en nu. Omdat tijd blijft komen en gaan, ben jij tijdelijkheid zijn hier en nu.’

Wat we aan den lijve ervaren, drukt Dogen dichtbij zijn ervaring blijvend en in nauwgezet gekozen bewoordingen uit: ‘Aangezien er niets anders is dan dit moment, is tijdelijkheid zijn alle tijd die er is. Elk moment is al wat bestaat, en dit is de totale wereld. Ga maar na of er iets, of enige wereld, is weggelaten uit het huidige moment.’ Dit is de nonduale ervaring, of de ervaring van ontwaken: alles, elk ding of wezen, van de onbeduidendste grasspriet tot de meest imposante berg, is bevat in jouw aanwezigheid op dit moment. Niets is uitgesloten. Jouw tijdelijkheid zijn draagt alles op de meest intieme wijze. Hoe kan er ooit een ding verdwijnen? Hoe kan er ooit een moment verloren gaan?

‘Slikt dit tijdelijkheid zijn niet het moment in waarop je de bergen beklom en het moment waarop je verbleef in een juwelen paleis en een vermiljoenen toren? Spuugt het ze niet uit?’ Immers, niets gaat verloren en niets verdwijnt in deze tijd dat het duurt. Niets kan je ontsnappen. En je kunt niets vasthouden. Alles is hier en nu gegeven op een ongrijpbare, onbegrijpelijke wijze.

70 Year Old Prophecy: The Earth Will Soon Be Swept By Extraordinary Rapid Waves of Cosmic Electricity

Peter Konstantinov Deunov, also known as Beinsa Douno, was born in 1886. A few days before his death in 1944, in a trance-like state, he wrote a prophecy.

This prophecy could just as well have been written today, explaining shifts in consciousness, Earth changes and our golden age. 70 years ago, Beinsa Douno knew the astrological age system well, and wrote that we were moving into the Age of Aquarius.

The Prophecy

“During the passage of time, the consciousness of man traversed a very long period of obscurity. This phase which the Hindus call ‘Kali Yuga’, is on the verge of ending. We find ourselves today at the frontier between two epochs: that of Kali Yuga and that of the New Era that we are entering.

A gradual improvement is already occurring in the thoughts, sentiments and acts of humans, but everybody will soon be subjugated to divine Fire, that will purify and prepare them in regards to the New Era. Thus man will raise himself to a superior degree of consciousness, indispensable to his entrance to the New Life. That is what one understands by ‘Ascension’.

Some decades will pass before this Fire will come, that will transform the world by bringing it a new moral. This immense wave comes from cosmic space and will inundate the entire earth. All those that attempt to oppose it will be carried off and transferred elsewhere.

Although the inhabitants of this planet do not all find themselves at the same degree of evolution, the new wave will be felt by each one of us. And this transformation will not only touch the Earth, but the ensemble of the entire Cosmos.

The best and only thing that man can do now is to turn towards God and improve himself consciously, to elevate his vibratory level, so as to find himself in harmony with the powerful wave that will soon submerge him.

The Fire of which I speak, that accompanies the new conditions offered to our planet, will rejuvenate, purify, reconstruct everything: the matter will be refined, your hearts will be liberated from anguish, troubles, incertitude, and they will become luminous; everything will be improved, elevated; the thoughts, sentiments and negative acts will be consumed and destroyed.

Your present life is a slavery, a heavy prison. Understand your situation and liberate yourself from it. I tell you this: exit from your prison! It is really sorry to see so much misleading, so much suffering, so much incapacity to understand where one’s true happiness lies.

Everything that is around you will soon collapse and disappear. Nothing will be left of this civilization nor its perversity; the entire earth will be shaken and no trace will be left of this erroneous culture that maintains men under the yoke of ignorance. Earthquakes are not only mechanical phenomena, their goal is also to awaken the intellect and the heart of humans, so that they liberate themselves from their errors and their follies and that they understand that they are not the only ones in the universe.

Our solar system is now traversing a region of the Cosmos where a constellation that was destroyed left its mark, its dust. This crossing of a contaminated space is a source of poisoning, not only for the inhabitants of the earth, but for all the inhabitants of the other planets of our galaxy. Only the suns are not affected by the influence of this hostile environment. This region is called “the thirteenth zone”; one also calls it “the zone of contradictions”. Our planet was enclosed in this region for thousands of years, but finally we are approaching the exit of this space of darkness and we are on the point of attaining a more spiritual region, where more evolved beings live.

The earth is now following an ascending movement and everyone should force themselves to harmonize with the currents of the ascension. Those who refuse to subjugate themselves to this orientation will lose the advantage of good conditions that are offered in the future to elevate themselves. They will remain behind in evolution and must wait tens of millions of years for the coming of a new ascending wave.

The earth, the solar system, the universe, all are being put in a new direction under the impulsion of Love. Most of you still consider Love as a derisory force, but in reality, it is the greatest of all forces! Money and power continue to be venerated as if the course of your life depended upon it. In the future, all will be subjugated to Love and all will serve it. But it is through suffering and difficulties that the consciousness of man will be awakened.

The terrible predictions of the prophet Daniel written in the bible relate to the epoch that is opening. There will be floods, hurricanes, gigantic fires and earthquakes that will sweep away everything. Blood will flow in abundance. There will be revolutions; terrible explosions will resound in numerous regions of the earth. There where there is earth, water will come, and there where there is water, earth will come. God is Love; yet we are dealing here with a chastisement, a reply by Nature against the crimes perpetrated by man since the night of time against his Mother; the Earth.

After these sufferings, those that will be saved, the elite, will know the Golden Age, harmony and unlimited beauty. Thus keep your peace and your faith when the time comes for suffering and terror, because it is written that not a hair will fall from the head of the just. Don’t be discouraged, simply follow your work of personal perfection.

You have no idea of the grandiose future that awaits you. A New Earth will soon see day. In a few decades the work will be less exacting, and each one will have the time to consecrate spiritual, intellectual and artistic activities. The question of rapport between man and woman will be finally resolved in harmony; each one having the possibility of following their aspirations. The relations of couples will be founded on reciprocal respect and esteem. Humans will voyage through the different planes of space and breakthrough intergalactic space. They will study their functioning and will rapidly be able to know the Divine World, to fusion with the Head of the Universe.

The New Era is that of the sixth race. Your predestination is to prepare yourself for it, to welcome it and to live it. The sixth race will build itself around the idea of Fraternity. There will be no more conflicts of personal interests; the single aspiration of each one will be to conform himself to the Law of Love. The sixth race will be that of Love. A new continent will be formed for it. It will emerge from the Pacific, so that the Most High can finally establish His place on this planet.

The founders of this new civilization, I call them ‘Brothers of Humanity’ or also ‘Children of Love’. They will be unshakeable for the good and they will represent a new type of men. Men will form a family, as a large body, and each people will represent an organ in this body. In the new race, Love will manifest in such a perfect manner, that today’s man can only have a very vague idea.

The earth will remain a terrain favorable to struggle, but the forces of darkness will retreat and the earth will be liberated from them. Humans seeing that there is no other path will engage themselves to the path of the New Life, that of salvation. In their senseless pride, some will, to the end hope to continue on earth a life that the Divine Order condemns, but each one will finish by understanding that the direction of the world doesn’t belong to them.

A new culture will see the light of day, it will rest on three principal foundations: the elevation of woman, the elevation of the meek and humble, and the protection of the rights of man.

The light, the good, and justice will triumph; it is just a question of time. The religions should be purified. Each contains a particle of the Teaching of the Masters of Light, but obscured by the incessant supply of human deviation. All the believers will have to unite and to put themselves in agreement with one principal, that of placing Love as the base of all belief, whatever it may be. Love and Fraternity that is the common base! The earth will soon be swept by extraordinary rapid waves of Cosmic Electricity. A few decades from now beings who are bad and lead others astray will not be able to support their intensity. They will thus be absorbed by Cosmic Fire that will consume the bad that they possess. Then they will repent because it is written that “each flesh shall glorify God”.

Our mother, the earth, will get rid of men that don’t accept the New Life. She will reject them like damaged fruit. They will soon not be able to reincarnate on this planet; criminals included. Only those that possess Love in them will remain.

There is not any place on earth that is not dirtied with human or animal blood; she must therefore submit to a purification. And it is for this that certain continents will be immersed while others will surface. Men do not suspect to what dangers they are menaced by. They continue to pursue futile objectives and to seek pleasure. On the contrary those of the sixth race will be conscious of the dignity of their role and respectful of each one’s liberty. They will nourish themselves exclusively from products of the vegetal realm. Their ideas will have the power to circulate freely as the air and light of our days.

The words “If you are not born again” apply to the sixth race. Read Chapter 60 of Isaiah it relates to the coming of the sixth race, the Race of Love.

After the Tribulations, men will cease to sin and will find again the path of virtue. The climate of our planet will be moderated everywhere and brutal variations will no longer exist. The air will once again become pure, the same for water. The parasites will disappear. Men will remember their previous incarnations and they will feel the pleasure of noticing that they are finally liberated from their previous condition.

In the same manner that one gets rid of the parasites and dead leaves on the vine, so act the evolved Beings to prepare men to serve the God of Love. They give to them good conditions to grow and to develop themselves, and to those that want to listen to them, they say: “Do not be afraid! Still a little more time and everything will be all right; you are on the good path. May he that wants to enter in the New Culture study, consciously work and prepare.”

Thanks to the idea of Fraternity, the earth will become a blessed place, and that will not wait. But before, great sufferings will be sent to awaken the consciousness. Sins accumulated for thousands of years must be redeemed. The ardent wave emanating from On High will contribute in liquidating the karma of peoples. The liberation can no longer be postponed. Humanity must prepare itself for great trials that are inescapable and are coming to bring an end to egoism.

Under the earth, something extraordinary is preparing itself. A revolution that is grandiose and completely inconceivable will manifest itself soon in nature. God has decided to redress the earth, and He will do it! It is the end of an epoch; a new order will substitute the old, an order in which Love will reign on earth.”

De macht van de voedingsindustrie

Beste lezer,

De afgelopen week ben ik op vakantie geweest in Spanje. Ik kwam erachter dat het huis van arts William Cortvriendt vlak bij ons hotel stond en heb hem toen uitgenodigd om samen een kopje koffie te drinken. William Cortvriendt heeft vorig jaar op de Nederlandse televisie vele mensen van de medicijnen afgekregen. Hij heeft daarbij flink wat tegenwerking gehad van de voedingsindustrie…

William vertelde me op het terras dat hij in zijn tv-serie een deelnemer aanraadde om margarine te vervangen door roomboter. Dit is helaas uit de uitzending geknipt. Dat komt omdat de omroepen de relaties met de adverteerders goed willen houden.

In de tv-serie Hoe word ik 100? zette William de deelnemers op een ‘nieuw dieet’ van onbewerkte producten. De resultaten waren zeer spectaculair, vele deelnemers bereikten een gezond gewicht en konden de medicatie laten staan. Hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen zouden ze bij de commerciële en publieke omroepen toelichten in talkshows. De gemaakte afspraken werden echter stuk voor stuk kort voor de opnames gecanceld onder grote druk van de levensmiddelenindustrie.

Dit is nog niet alles. William droeg soms inhoudelijk bij aan de Allerhande van Albert Heijn. Hier kwam een abrupt einde aan, toen de voedselproducenten lucht kregen van zijn hang naar onbewerkte producten. William ziet liever dat we roomboter gebruiken in plaats van margarine en dat was reden genoeg om hem niet langer aan het woord te laten in dit tijdschrift. Aan alle kanten wordt deze arts monddood gemaakt door middel van censuur. Het is te gek voor woorden.

Arts Emma Bruns vertelt in het tv-programma Tegenlicht dat we in een systeem vastzitten waarbij artsen normaal gesproken geld verdienen door mensen medicijnen voor te schrijven (1). Er wordt enorm veel geld verdiend aan ziekte. Ziekte is een verdienmodel geworden. Farmaceuten, ziekenhuizen en zelfs zorgverzekeraars verdienen er goed aan.

Toen ik terugkwam uit Spanje zag ik een brief van mijn huisarts op de deurmat. Op de enveloppe stond dat het ‘belangrijke post’ was. Dus heb ik het snel opengemaakt. Wat bleek: op basis van mijn leeftijd is vastgesteld dat het weer tijd is om de jaarlijkse griepprik te halen. Dit is toch de reinste flauwekul? Ik ben een gezonde jongeman van 35 jaar oud! Nader onderzoek leert dat huisartsen massaal de zakken vullen door mensen griepprikken aan te smeren (2). Het nut van deze griepprik wordt overigens steeds meer betwijfeld (3).

Ons systeem moet op de schop. Artsen zouden weer moeten worden beloond op basis van hoeveel mensen zij van de medicijnen afkrijgen, in plaats van eraan. We lijken wel in de omgekeerde wereld te leven.

Alles moet in onze tijd ‘bewezen’ zijn. En daar zit nu net het probleem. Alleen onderzoeken naar middelen waaraan verdiend kan worden, zijn voor bedrijven interessant om in te investeren. Medicijnen zijn daarom vaak bewezen werkzaam en worden dan erkend als behandeling (overigens is volgens vele experts het medicijngebruik doodsoorzaak nummer drie (4, 5)). Groenten en fruit kennen geen investeerder die miljarden kan pompen in onderzoek en dus is dat zogenaamd niet bewezen goed voor de gezondheid. Soms is er een uitzondering. Zo heeft Heineken genoeg geld om de Wageningse professor Frans Kok voor z’n karretje te spannen (6). Ze gebruiken hem om meer bier te verkopen. Want het werkt tegen Alzheimer en beroertes volgens hem. Over de gevaren van te veel alcohol wordt met geen woord gerept.

De industrie, het bedrijfsleven en de overheid werken vaak samen, waardoor er maar moeilijk een verandering in de situatie ontstaat (7, 8, 9). Gelukkig merk ik dat er steeds meer mensen wakker worden en het systeem doorzien. De verkoop van margarine daalt (10), terwijl de consumptie van groenten en fruit rap toeneemt (11). Ik denk dat we samen onderdeel zijn van een sneeuwbal die niet meer is te stoppen! Zo komt de verandering van onderaf. We mogen trots zijn dat jij en ik onderdeel zijn van deze stroming…

Gezonde groet,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

 

Open brief aan Arjen Lubach: De reguliere geneeskunde is de ware kwakzalverij door Mike Verest

Beste Arjen Lubach, met veel interesse heb ik gekeken naar je uitzending van afgelopen zondag over alternatieve geneeswijzen. Ik moet toegeven, sporadisch was het best lachen en het is leuke comedy om naar te kijken. Maar onder de komische dekmantel zitten uitspraken die kant noch wal raken. Ik zal me iets verder toelichten..

Het begint al met de uitspraak “als iets bewezen is, heet het regulier”. Omdat jij, Arjen, nogal van het reguliere circuit bent, wil ik je verwijzen naar een item van het NOS journaal (REGULIERE MEDIA ARJEN!) van 22-02-2014: “Van de helft van alle medische behandelingen is er geen bewijs dat die behandeling ook écht werkt. Artsen opereren of geven medicijnen omdat dat nou eenmaal al jaren zo gaat.”

— Een reactie van een arts in die uitzending; “Het lijkt wel of we zomaar wat aanrommelen maar dat is niet zo, het is natuurlijk wel wat je geleerd hebt in je opleiding”.

Hoor je dat Arjen? De helft van je ‘reguliere ideetjes’ is ONBEWEZEN. 

En dan nu mijn conclusie: Het moet maar (weer) eens gezegd worden als men de uitkomst van een behandelmethode niet kan voorspellen, als er dus eigenlijk, zoals men zelf zegt, maar geëxperimenteerd wordt, dat we dit dan ook gewoon bij de naam mogen noemen…. ehhh… kwakzalverij!

Zonder ENIG bewijs wordt er dus op industriële schaal, kwakzalverij toegepast en verkocht als getoetste en veilige medische wetenschap. 

Arjen, alleen al op basis hiervan zou jij je mening moeten bijstellen over de reguliere medische wereld met je uitspraak: ‘bewezen effectief’. Je zet alternatieve geneeswijze in het verdomhoekje en laat vervolgens de reguliere geneeskunde weg komen met 50% onbewezen behandelwijzen! We kunnen net zo goed kop of munt tossen de volgende keer dat we een recept van de dokter krijgen…

Ik vraag me af hoeveel je betaald krijgt om dit soort informatie de wereld in te slingeren. Het is me namelijk inmiddels duidelijk geworden dat je alles wat niet chemisch in een fabriek tot stand is gekomen ‘kwakzalverij’ noemt.

Ohhjaa, voordat ik het vergeet, wist je al dat…

  • grote farmaceutische bedrijven ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts besteden om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven?
  • de medicijnen die de dokter voorschrijft maar liefst 116.000% dodelijker zijn dan terroristen? Vreemde stelling? Slechts 6 Amerikanen per jaar overlijden als gevolg van ‘terrorisme’. 700.000 doden als gevolg van uitgeschreven medicatie! Dit is bekend gemaakt door ‘The Nutrition Institute of America’, een non-profit organisatie die al 30 jaar onafhankelijk onderzoek doet waarbij de resultaten gevalideerd zijn door gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke studies.
  • meer dan 75 procent van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie?
  • er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen kortetermijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest van hun leven gebruiken?
  • de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten?
  • er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelt bij het goedkeuringsproces?

Eigenlijk hoef ik het niet eens te vragen, want dit wist je natuurlijk al lang.

Maar als spreekpop van de farmaceutische industrie liggen je belangen natuurlijk heel erg anders. Het is me duidelijk dat je belangen haaks staan op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen.

Van mij zul je niets aannemen, maar wellicht wel van Dr. Richard Horton, huidig hoofdredacteur van ‘The Lancet’, wat gezien wordt als één van de meest gerespecteerde peer-reviewed medische vakblad ter wereld… REGULIER weet je wel…

Zijn uitspraak over “door de wetenschap bewezen”

“Het bezwaar tegen de wetenschap is zeer helder: veel van de medische literatuur, wellicht de helft, is gewoon niet waar. Beïnvloed door onderzoeken met een kleine controle groep, minimale effecten, ongeldige analyses, ongelofelijke belangenverstrengelingen en een obsessie voor de verkoop van medicijnen, is de huidige wetenschap een zeer donkere weg ingeslagen.”

– Dr. Richard Horton –

Meer over het bedrog van medisch wetenschappelijk onderzoek lees je hier.

OK, genoeg hierover, het volgende punt wat ik met je wil aansnijden Arjen…. het placebo effect

Je gooit de werking van alternatieve geneeswijzen op het ‘placebo effect’. Het werkt volgens jou omdat mensen geloven dat het werkt. Vertel er dan ook even bij dat dit ook geldt voor farmaceutische medicatie. Ik zal het voor je uitleggen hoe dit werkt…

Ons eigen lichaam kan elk soort geneesmiddel produceren die door farmaceutische bedrijven wordt gemaakt.

Synthetische medicatie werken namelijk alleen maar omdat de cellen van ons lichaam receptoren hebben voor sommige van deze chemicaliën die in de medicijnen voorkomen.

Dit betekent ook dat ons eigen lichaam deze chemicaliën kunnen maken, anders zouden deze receptoren niet bestaan. Echter, ons lichaam maakt deze zeer nauwkeurig, in de juiste dosering, en perfect afgestemd op elkaar. De eigen ‘medicijnen’ van het lichaam kosten ons niets en ze hebben geen schadelijke bijwerkingen.

Farmaceutische geneesmiddelen, aan de andere kant, zijn erg duur en veel minder specifiek en accuraat. Naar schatting hebben 35-45% van alle voorschriften geen specifiek effect op de ziekte waarvoor ze voorgeschreven zijn. Dit heb ik net al aan je uitgelegd…

Dit betekent dat het merendeel van de positieve resultaten direct worden veroorzaakt door het lichaamseigen helende effect (ofwel het PLACEBO effect) en hebben dus NIETS te maken met de behandeling zelf.

Snap je hem? Wellicht heb je nog een voorbeeldje nodig…

Stel jezelf een groot onderzoek voor met een placebo groep en een geneesmiddelen-groep.

De placebo groep heeft een succespercentage van 35% . De geneesmiddelen-groep heeft een succespercentage van 40%. Dit betekent dat het medicijn op de markt gebracht mag worden! Maar…

35% van het succes van de geneesmiddelen-groep is dan toe te schrijven aan het placebo effect en aan het geneesmiddel zelf slechts 5% !

Het ware succespercentage zal na het uitschakelen van andere factoren zoals mentale en emotionele kwesties wellicht tussen de 1 en 3 procent zijn.

En dit rechtvaardigt volgens jou dat het medicijn aan miljoenen nietsvermoedende patiënten wordt uitgeschreven en verkocht wordt als een effectieve behandeling van ziekte?

Dit alles maakt het dus heel duidelijk dat medisch onderzoek niet objectief of wetenschappelijk kan worden beschouwd.

Als laatste punt Arjen, wil ik nog even ingaan op je verwijzing naar de dode baby na behandeling van een cranio-sacraal therapeut. Dit is natuurlijk verschrikkelijk, maar waarom haal je een opzichzelfstaand geïsoleerd voorbeeld aan om je punt te maken?

Met een gezicht vol afschuw heb je het verder over 16 incidenten met kinderen in de afgelopen 2 jaar. Gohh… laten we dat eens afzetten tegen de ‘reguliere’ geneeskunde.

Onlangs is bekend gemaakt dat de ‘gezondheidszorg’ (lees: medicijnen) in Amerika doodsoorzaak nummer één is, gevolgd door hart- en vaatziekten en kanker.

Dit is bekend gemaakt door ‘The Nutrition Institute of America’ (lees hier het volledige verslag), een non-profit organisatie die al 30 jaar onafhankelijk onderzoek doet waarbij de resultaten gevalideerd zijn door gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke studies. Wat vind je hiervan Arjen?

Hieruit blijkt dat door de overheid gefaciliteerde medicijnen maar liefst 700.000 doden per jaar eisen. Het ironische is dat jij ondertussen het publiek wijs maakt dat het ons beschermt, door iedereen die alternatieven medicijnen aanbiedt te demoniseren en af te doen als kwakzalvers.

Kunnen we het dan ook even hebben over de 20.000 doden per jaar in Nederland door medische fouten en medicijngebruik? Nee joh… daar hebben we het allemaal niet over, dit is allemaal bewezen wetenschap toch? Fijn om te horen als je inmiddels dood bent…

Je wordt niet ziek door een tekort aan medicatie, maar door een tekort aan voedingsstoffen

Indien je werkelijk beter wil worden, dien je ALTIJD op zoek te gaan naar het onderliggende metabolische probleem. Symptoombestrijding camoufleert slechts de gevolgen van je ziekte en zullen je nooit beter maken Arjen.

Graag sluit ik af met een treffende uitspraak van Thomas Edison, wellicht ken je hem al:

“The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition.” ~ Thomas Edison

Bron http://leefbewust.nu/

Bestrijdingsmiddelen in ons eten

Beste lezer,

De afgelopen week maakten onderzoekers bekend dat de populaire Ben & Jerry’s ijsjes ongezonde hoeveelheden van het bestrijdingsmiddel glyfosaat bevatten. Het moederbedrijf Unilever is totaal niet verrast en is niet van plan hier verandering in aan te brengen, totdat de NVWA ingrijpt. Helaas had de NVWA het de afgelopen weken te druk met het aanpakken van De Vegetarische Slager…

De Vegetarische Slager is door de NVWA flink aangepakt, de namen van producten zoals Gerookte Speckjes en Rul Gehackt bleken niet toegestaan. In de ogen van de NVWA moest de consument tegen dit soort misstanden beschermd worden. De NVWA schat het IQ van de bewuste consument wel erg laag in, want er staat met koeienletters De Vegetarische Slager op. Ik denk niet dat iemand zich snel zal vergissen. Als we op deze toer gaan, wordt het ook tijd om een vleestomaat te verbieden, om over gestampte muisjes maar te zwijgen. Overigens heeft de NVWA bekend gemaakt dat ze het zo niet bedoelden en dat het verbod op de productnamen toch niet in werking zal treden. Wat een verspilde energie allemaal! Wel gratis reclame voor De Vegetarische Slager…

Vleesvervangers gezond?
De meeste vega-burgers staan bol van de E-nummers, suikers, slechte vetten en geraffineerde tarwe. Dit soort vleesvervangers zijn daardoor in mijn ogen vaak nog slechter dan het gemiddelde stukje industrievlees. Zelfs vegetarische bio-burgers bevatten soms nog discutabele ingrediënten. Hoe het ook zij: bestrijdingsmiddelen staan nooit op de verpakking vermeld.

Roundup kankerverwekkend?
Het is mij een raadsel waarom er regelmatig tientallen soorten bestrijdingsmiddelen in ons eten zitten, zonder dat dit wordt vermeld in de ingrediëntendeclaratie. Vooral glyfosaat, dat rijkelijk in Roundup te vinden is, komt veelvuldig voor in ons eten. Recent ontdekte wetenschappers dat zelfs een ultra-lage blootstelling al tot leverschade kan leiden (1). In Californië staat de substantie op de lijst van kankerverwekkende stoffen (2, 3). Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Het is dan ook van de gekke dat de Nederlandse overheid de licentie voor glyfosaat gewoon weer met 10 jaar wil verlengen (4). Het geeft maar weer eens aan dat we de overheid niet kunnen vertrouwen en we voor onszelf moeten denken.

Manipulatie
Recent is aan het licht gekomen dat Monsanto, de maker van het bestrijdingsmiddel Roundup, onderzoek gemanipuleerd heeft en dat het bedrijf onderzoekers onder druk zet om zo de gewenste boodschap de wereld in te krijgen (5). Nu dit algemeen bekend is, zou de Nederlandse overheid dus terughoudend moeten zijn met het verlengen van de Roundup-licentie. Het bizarre is dat er recent in Europa ruim 1 miljoen handtekeningen zijn gezet onder een burgerinitiatief tegen het toelaten van glyfosaat (6). Kennelijk wordt hier niks mee gedaan. Nu er deze week ruim 300.000 handtekeningen zijn opgehaald voor een referendum tegen de nieuwe sleepwet (7), schaft het nieuwe kabinet de raadgevende referenda gewoon helemaal af (8, 9). De burger krijgt hierdoor nog minder inspraak. We kunnen dus weinig doen tegen de Btw-verhoging van 50% op onder meer groente en fruit (10).

Er zijn op dit moment ruim 500 bestrijdingsmiddelen toegestaan voor consumptie. Sommige kun je eraf wassen met natriumbicarbonaat (base) of azijn (zuur). Andere reageren weer beter op warm of koud water. Roundup is een zogenaamd systemisch bestrijdingsmiddel, het zit dus in het hele gewas. Sojabonen, mais en knollen kunnen de stof opnemen in hun structuur. Laten we nou juist dit soort voeding veel geven aan dieren, waardoor de hoeveelheid glyfosaat in hun lichaam steeds verder oploopt…. Mogelijk komt het hierdoor in vlees en zuivel terecht. Ook wordt glyfosaat gebruikt bij het drogen van haver, tarwe, gerst en pinda’s. Reguliere producten die hiervan gemaakt zijn, bevatten daarom vaak dit bestrijdingsmiddel. Het beste wat we kunnen doen is kiezen voor biologische gewassen. Deze bevatten enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen, maar geen synthetische zoals glyfosaat. Mijn droom is om ooit een eigen groentetuin te starten, zodat ik zeker weet dat het zuiver en vers is…

Gezonde groet,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

Dogens Uji, onderzoek en verwondering

Hoe we ons leven en de werkelijkheid waarin ons leven zich afspeelt zien, is afhankelijk van wat we ons daarbij voorstellen. In eerste instantie zien we wat we denken te zien, wat we in ons hoofd met de werkelijkheid doen. ‘Omdat de tekenen van tijds komen en gaan vanzelfsprekend zijn, twijfelen mensen daar niet aan.’ We zijn geneigd te denken dat tijd verstrijkt. We vooronderstellen dat dingen zich in de tijd bewegen als in een ruimte en dat de tijd zich beweegt, in een lineaire lijn, op ons toekomend naar dit moment, en van ons af stromend in het verleden, of juist precies andersom. We menen dat dingen en mensen komen en gaan in de tijd, dat ze ontstaan en vergaan, geboren worden en sterven. ‘Ofschoon we het komen en gaan van tijd niet betwijfelen, begrijpen we het ook niet’, schrijft Dogen. Feitelijk is het niet wat we aan den lijve ervaren. Het is wat we er in ons hoofd van hebben gemaakt en nooit hebben gecheckt met de realiteit.

Dogen roept op tot twijfel en onderzoek: als ik kijk, wat zie ik dan echt? Als ik luister, wat hoor ik dan werkelijk? Laat los wat je in je hoofd van de werkelijkheid hebt gemaakt en keer terug naar wat je aan den lijve ervaart, hier en nu. Dit is niet gemakkelijk, het vraagt van ons om daadwerkelijk te betwijfelen wat we ons voorstellen, wat we denken te zien en wat we denken te horen. Dus, terug naar de vraag wat hoor ik als ik gewoonweg luister en wat zie ik als ik simpelweg kijk. Niet met mijn hoofd, maar met mijn gehele lijf.

Wat je dan ziet en hoort is pure verwondering. ‘De wijze waarop het zelf zich van tijd tot tijd uitdrukt is de vorm van de totale wereld’, schrijft Dogen. Wat hier en nu verschijnt, zolang als het duurt, verschijnt door niets gehinderd, precies zoals momenten elkaar niet hinderen. Op deze wijze zichzelf uitdrukkend, van tijd tot tijd, ziet het zelf zichzelf. Letterlijk! De poes op de drempel van mijn achterdeur ziet de poes op de drempel van mijn achterdeur. Voor de tijd dat het duurt. De condities uit het verleden die mijn handelen hier en nu bepalen, zien de condities uit mijn verleden in dit moment. De deur die in het slot valt hoort de deur die in het slot valt. Er is niets anders, voor de tijd dat het duurt. Er is niets dat hindert in dit uitdrukken van het zelf en er is niets dat ontbreekt aan dit moment van ontwaken, zolang als het duurt.

Dogens Uji, de kern van de zaak

De eerste paragraaf van Dogens ‘Tijdelijkheid zijn’ vat de koe meteen bij de horens. Hij begint met een citaat waarvan de directe bron niet is te vinden, maar dat de woorden van de Chinese meester Yaoshan Weiyan reminisceert:

‘Voor een tijd staan op de top van de hoogste piek. Voor een tijd voortgaan over de bodem van de diepste oceaan. Voor een tijd de drie hoofden en acht armen van een asura, een vechtende geest. Voor een tijd het lichaam van de Ontwaakte. Voor een tijd een staf of een hossu van een zen meester. Voor een tijd een pilaar of een lamp. Voor een tijd de zonen van Jansen en Pieterse. Voor een tijd de hemel en de aarde.’

Dit ‘voor een tijd’, of ‘de tijd die het duurt’, schrijft Dogen, betekent dat tijd in zichzelf zijn of bestaan is en dat alles wat zich aandient, tijd is. Dingen doen zich niet voor in de tijd en tijd is niet gescheiden van wat daarin plaatsvindt. Dit lichaam van de Ontwaakte is, zolang als het duurt, tijd en daarom, schrijft Dogen, is dit het naar alle kanten ‘uitstralen’ van tijd. Immers, is er ook maar iets dat is uitgesloten van dit moment? Dogen schrijft: onderzoek dit als de ‘twaalf uren’ van dit moment. Niet alleen is alle tijd besloten in dit moment, ook alles wat is en al wat zich voordoet, is bevat in dit moment. Niet alleen het lichaam van de Ontwaakte is tijd, ook het lichaam met de drie hoofden en acht armen van de vechtende geest is tijd. Ook deze paranoïde agressieveling is niet gescheiden van de twaalf uur van dit moment. Dus wat is het verschil? De ene keer dit, de andere keer dat.

Keer bij tijd en wijle terug naar precies dat wat je nu hoort en precies dat wat je nu ziet. Probeer je dit bij tijd en wijle te herinneren en kijk, luister! Het vertrekken van de trein, zolang als het duurt, is tijdelijkheid zijn. Het gegons van het vliegtuig hoog in de lucht, zolang als het duurt, is tijdelijkheid zijn. Het lijkt ver weg, maar het is mij het dichtst nabij. De mentale voorbereiding op het overleg dat morgen plaatsvindt is, zolang als het duurt, tijdelijkheid zijn en alles denkt mee. Mijn koortsachtig gestress is, zolang als het duurt, tijdelijkheid zijn en niets is uitgesloten van deze kramp, zolang als het duurt. Het mezelf ‘op de top van de berg voelen’, of het mezelf zo voelen, alsof ik over de bodem van de diepste oceaan kruip is, zolang als het duurt, alle tijdelijkheid zijn die er is. Niets is daarvan uitgesloten. Veelal vertrouw ik niet wat ik zie, als ik gewoonweg kijk en wat ik hoor, als ik gewoonweg luister. Veelal ontken ik mijn absoluut subjectivisme. Maar niets hindert mijn staat van zijn op dit moment, precies zoals mijn staat van zijn op dit moment door niet wordt gehinderd. Voor de tijd dat het duurt.

Hoe zou ik dit ooit kunnen missen? Hoe kan ik het ooit vasthouden, kennen of bezitten?