…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Posts Tagged ‘ontslaving’

Voorbij hechting en verslaving

Als ik me richt op de vraag wat aan de andere kant ligt van hechting en verslaving dan besef ik meteen wat een genoegen het is om ouder te worden en om die vernauwende omcirkeling van het ‘ik’ niet of amper nog te voelen. De tijd dat de persoonlijkheid zich intern en extern wenste af te tekenen ligt gelukkig achter me. Daarmee ook het meten, vergelijken, opzien, neerzien, opblazen, voegen en bovenal de zelfschouwing. Het interne team van cameramensen, geschiedschrijvers, boekhouders, juryleden, rechters, trendwatchers en planologen is opgeheven. Heerlijk wel!

Toen dat team nog actief was leefde ik in gehechtheid aan beelden: zelfbeelden, toekomstbeelden, denkbeelden en natuurlijk angstbeelden. Angst voor de ontmaskering van de constructie, angst voor het innerlijk niets-zijn.
Ik vind tegenwoordig dat pure zijn, dat niets-zijn, het me-Zelf zijn heel aangenaam. Ben ik daarmee alle zelfschouwing kwijt? Nee, die vindt terloops plaats – als het nodig is, als het aangereikt wordt, als het opkomt. Is daarmee ook de zelfbeoordeling weg? Nee, maar die is wel natuurlijk geworden, liefdevol, open oordelend en niet meer veroordelend. Als hij opkomt dan valt er wat bewust te worden, dan wordt er aandacht gevraagd en mogelijk aanpassing.
Waar het bij zo’n aanpassing meestal over gaat is om bewust vaardig te handelen – een boeddhistisch begrip waar je doet wat nodig is, met de middelen die je hebt, met wie je bent. Je gaat zo intelligent mogelijk om met je zelfkennis en je inzicht in de situatie. Zo moet ik oplettend blijven als een situatie om detaillering vraagt. Ik hou daar niet zo van.

Maar wat is nu die verandering van de jonge, narcistische man naar de open mens van nu. Is de enkele aanwijzing die ik kan geven ‘word nog maar wat ouder’?

Als ik die overgang wil begrijpen dan kijk ik als eerste naar het effect dat mijn leraren op mij hebben gehad. Ik heb er heel veel aan gehad dat ik heb kunnen oefenen, spelen, mislukken, opkrabbelen binnen de context van training, geestelijke begeleiding en inspiratieve aanwezigheid. Ook hier geldt, net als bij de opvoeding van kinderen, dat het levende voorbeeld de meest wezenlijke leerweg biedt.
En wat heb ik verlangd naar bevrijding! Wat heb ik er mijn best voor gedaan – maar ik begrijp heel goed waar Jeff Foster het over heeft als hij stelt dat de hoop op bevrijding ook beperking met zich mee brengt, namelijk een hechting van het voelen-denken (Het idee dat DIT alles is wat er is, dat dit moment de enige betekenis van het leven is, dat dit moment alles is wat we hebben, is erg uitdagend voor een geest die is opgesloten in de hoop op een toekomstige bevrijding – Jeff Foster).

Een ander bestanddeel dat ik direct kan onderscheiden is aanvaarding en acceptatie van het leven, de dood, het menselijk tekort, mijn eigen tekortkomingen en angsten, van het lot. Deze begrippen worden vaak aangehaald als een wezenlijk onderdeel van de menselijke weg, maar de werking ervan leren we pas kennen als we het doen: niet meteen het ongewenste weg duwen, niet alles willen scheiden in goed en slecht, lekker niet-lekker, aangenaam onaangenaam. De werking gaat voor ons leven (!) als we onze mentale activiteit ontspannen in het zich voortdurend ontvouwende levensmysterie.

Ik heb moeten leren om de donkere wolken die zich in mijn geest konden samen pakken, zich te laten samen pakken, zoals dat zich in de natuur ook voltrekt. Dat ik verveling niet direct hoefde uit te bannen, ziekte of ongemak niet direct wilde genezen. Dat open moment, die toelating, de verwelkoming is de bron van onthechting – het is het feitelijk samen vallen met wat is, met wat gegeven wordt. Deze openheid is een buitengewoon essentiële grondhouding.

IK eindig met zelf-vertrouwen als een ander bestanddeel dat tegenover hechting en verslaving staat. Het staat schijnbaar in tegenstelling tot wat ik hiervoor schrijf over aanvaarding: zelfvertrouwen groeit niet uitsluitend in ‘het yin’ van voortdurend alles toelaten. Zelfvertrouwen ontwikkelt ook in ‘het yang’ van schifting, afwerping en scheiding. Strijd, confrontatie, actieve onthechting, actieve ontslaving, met inzet niet luisteren naar de stem van de angst, doortastend demonen ontmaskeren, met passie en inzet de stem van het hoogste weten volgen – het vraagt iets wat we vaak diep uit onszelf moeten halen. Aan strijd kleven vaak allerlei gevoelens en gedachten, dat we ons ongeliefd maken, en als lastig gezien worden. Dat we hard zijn voor onszelf (als mensen zoiets zeggen als ‘ik ben zó hard voor mezelf’, denk ik soms wel eens ‘nou, er mag best een tandje bij’).

In het open moment kan de dwanggedachte, de kwade aandrift, angst of de zelfkritiek opkomen – die zien/horen/voelen we (aanvaarding – yin), we herkennen hem (het is toch altijd een oude bekende) en even vlot wijzen we hem af (yang), ‘fuck off’ – kastje open, poppetje gezien, kastje dicht!
‘Ja, maar, het lukt me niet’, hoor ik vaak – dat is precies wat ik bedoel: sommige ongewenste gasten moet je telkens weer de deur wijzen. Er is geen methode, geen weg, geen psychologische truc: de oefening ligt in het doen: de deur wijzen. Met mijn tegemoet komende en zachte natuur gaf met name de oefening in yang me zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen ontstaat als we onze innerlijke stem volgen. Zo kan zelfvertrouwen Zelf-vertrouwen worden.

 

(Dit artikel was onderdeel van een reeks over verslaving en onthechting waar ik in de loop van de tijd nog een aantal van zal herplaatsen op het Juwelenschip)

Mijn ontslavingsverhaal

Opgegroeid in een streng katholiek gezin, behandeld als een pop, getrouwd  met een narcistische psychopaat, druk gezin, dag en nacht werkend in onze eigen zaak. Ik had heel veel redenen om af en toe een goed glas wijn te nemen om even te ontspannen. Althans een goed glas wijn was het in het begin, na een paar jaar was het een dagelijkse fles goede slobberwijn van €2,-

En opeens was ik 51 jaar oud, net gescheiden, gezin kwijt, toekomst kwijt, eigen zaak kwijt, een zoon die me niet meer wilde zien, maar wel een heerlijk glas wijn in mijn hand, en de fles in mijn nabijheid. Waar was het misgegaan? Ik realiseerde me dat ik naast dat heerlijke glas wijn, niets meer had. Ook geen eigen waarde. Ik wilde de draad van mijn leven weer gaan oppakken, en dat zou alleen kunnen door minder te drinken, dat realiseerde ik me wel. Een online internetbehandeling leek me wel wat, want zo verslaafd was ik nu ook weer niet. Ik wilde me sowieso niet laten opnemen, daar ik dan de kans zou hebben mijn nieuwe baan te verliezen. Daarnaast zou ik dan open spel moeten spelen naar familie en vrienden, daar ik een stiekeme drinker was. Geen mens heeft me ooit aangeschoten of dronken gezien, de dop ging van de fles als ik alleen thuis was.

Alleen vond men bij de online internetbehandeling dat ik een zwaar verslaafde alcoholiste was en dat online behandeling geen optie was, wel opname. Dat was dus het enige wat ik echt niet wilde. Via, via kwam ik op de website van Ontslaving terecht.  Ik las de ervaringen van anderen en had het gevoel dat mijn verhaal verteld werd. Na een serieuze intake, had ik direct het gevoel op mijn plek te komen. Ik werd hier niet als verslaafde alcoholiste behandeld maar als mens met respect en liefde. Ik kreeg hier te horen, dat ik geholpen en begeleid kon worden in mijn ontslavingsproces, en dat er geen opname nodig zou zijn. Het enige wat ik hoefde te doen, was erkennen dat ik verslaafd was, stoppen met drinken, en een wilsbesluit te formuleren om te stoppen uit liefde voor mezelf, iets of iemand.

Ik besloot gelijk te stoppen met drinken uit liefde voor mijn zoon, die ik op dat moment al een paar jaar niet gezien had. Ik stopte in de hoop, dat mijn zoon mij weer in zijn nabijheid zou willen toelaten als ik gestopt zou zijn. Ik kreeg een persoonlijk begeleider toegewezen voor de maandelijkse gesprekken, daarnaast kwam ik met twee begeleiders in een maandelijks groepje met drank, seks en drugverslaafden, en kreeg ik toegang tot het forum waar je naar behoefte je verhaal kwijt kon en je feedback kreeg.

Eigenlijk was het stoppen met drinken makkelijk op het moment dat ik het besloten had. Alleen op het moment dat de verdoving was uitgewerkt, en ik na ongeveer een maand helemaal helder was  besefte ik, wat een puinhoop ik er van had gemaakt. En waar begin je met opruimen…  Ik was totaal de weg kwijt. Mijn persoonlijk begeleider vertelde mij dat ik me kon voorstellen dat ik in een woestijn stond. Achter me was het pad dat ik tot nu toe gelopen had, daar wilde ik niet naar terug, voor me lag een grote uitzichtloze vlakte waar ik zelf mijn pad mocht kiezen. Ik voelde me tijdens mijn ontslavingsperiode  vaak dolende in deze woestijn.

Wat er aan het einde van het pad ligt weet niemand, maar als je in de woestijn bent, kan je maar een ding doen en dat is lopen, stap voor stap. Soms even stil staan bij een oase, een persoonlijke overwinning, en dan weer verder stap voor stap. En mijn begeleider bleef 9 maanden aan mijn zijde, bleef me aanmoedigen om door te lopen.  Tijdens een van de laatste maanden bij Ontslaving had ik een droom, ik liep op een woestijnpad, de zon scheen en iemand stond aan het einde van het pad in een groot licht met open armen op me te wachten. Ik bleek het zelf te zijn, die mezelf stond op te wachten….ik had mijn weg gevonden.

Tijdens de maandelijkse ontmoetingen met de groep, hielden we elkaar vooral een spiegel voor, we werden door onze begeleiders liefdevol gepusht om over onszelf na te denken, te reflecteren, en te beseffen dat we ons leven in eigen hand hebben. Dat is wat met het meest geraakt heeft bij Ontslaving, naast het respect en  het enthousiasme, vooral de liefde waarmee we begeleid werden. Hierdoor kregen we de kans om te helen en om in onze kracht te komen.

Het enige punt van aandacht dat ik zou kunnen bedenken bij Ontslaving is de nazorg. Op een gegeven moment word je losgelaten en mag/kan je de wijde wereld weer in, maar je hebt net leren lopen. Het is essentieel een vangnet te hebben na Ontslaving.

Mijn wilsbesluit om te stoppen voor mijn zoon is ondertussen gewijzigd in stoppen uit liefde voor mezelf. Ik ben twee jaar geleden gestopt met drinken, heb er ook geen behoefte meer aan, en heb er zoveel voor terug gekregen. Ik heb weer contact met mijn zoon, ik heb fijne mensen om me heen, sta positief in het leven, ik heb sinds twee maanden een leidinggevende functie gekregen en volg  een opleiding coaching en counseling.

Maar het aller, allerbelangrijkste is, dat ik gelukkig ben, gelukkig dat ik leef, dat ik in mijn kracht sta en trots ben op mezelf, op wie ik ben en wat ik doe. En daar ben ik Ontslaving erg dankbaar voor!

Augustina van Oos

Zie voor meer bijdragen over verslaving en ontslaving Jouw verhaal