…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Posts Tagged ‘moodswings’

Moodswings

Ik kan zeer genieten van de sociale media zoals Facebook en Whatsapp. In ons gezin en ook met aanverwanten en vrienden hebben we verschillende Whatsapp-groepen en de meeste posts daarin wekken me op en maken me betrokken bij mijn dierbaren. Er passeert veel scherts, goedmoedige plagerij en zelfspot. Ik grinnik regelmatig om foto’s of het commentaar daarop. Maar er worden in onze gezinsgroep soms ook diepere onderwerpen aangesneden. Het prettige is dat ook dan de posts kort en krachtig blijven. Mijn zoon postte dat hij soms last had van moodswings. Hij vroeg zich af wat daaraan ten grondslag zou kunnen liggen, aangezien hij niet in gedachten iets aan het ‘aanmaken’ was.

Als pater familias en met een ontwikkelde geneigdheid tot betweterij gaf ik direct aan dat moodswings normaal zijn, maar dat de crux er in ligt of we daarmee in onze mind aan de haal gaan. Aan zorgen en angst liggen onze gedachten ten grondslag. Mijn vrouw voegde toe dat het sausje dat we over de moodswings gieten meer een probleem is dan de moodswing zelf. Maar mijn nazaat had dat al lang begrepen en hield vol dat hij de swings ervoer als een onderhevig zijn aan energetische en astrale influx.

Toen bleek dat ook mijn dochter af en toe leed aan stemmingswisselingen en die op conto van haar hormonen zette. Zij verklaarde dat zij achteraf toch altijd wel een oorzaak kon vinden voor haar stemmingswisseling. Mijn eigen vrouw postte toen: ‘Feel (dat ben ik) weet ook soms niet wat-ie met zijn leven aan moet en ik weet het nooit niet, maar als je je daar te druk over maakt of het je te persoonlijk aantrekt word je makkelijker somber’. (Ook zo’n toffe post naar je kinderen, die toch mogelijk dachten dat ze met competente ouders te maken hadden).

Maar mijn zoon hield vol dat zijn stemmingen compleet random kunnen veranderen. Zelfs als alle zaakjes op orde zijn en er mentaal niks te verhapstukken valt: ‘Energetisch low zijn hoeft helemaal niet negatief te zijn. Het zou kunnen betekenen dat mijn energie ergens anders voor wordt gebruikt. Ik werk gewoon ook nog op een ander niveau. Mijn oversoul is aan het overwerken. Als ik me minder voel zal ik voortaan zeggen: ‘mijn ziel draait een dubbele dienst en heeft mijn energie nodig’.

Ik vond dat een buitengewone vondst. En ook waar. Als je in deze tijd ook maar enigszins gevoelig bent dan wordt er een appèl op je gedaan. Je kunt je niet meer afsluiten en niet al onze stemmingen ontstaan intra-psychisch. We zijn een eenheid en staan ook in verbinding met het meer dan menselijke. En juist in die uitwisseling lijkt wat te gebeuren in deze tijd.

Kort voor deze whats-app-uitwisseling had ik een doorgeving gelezen waarin een interessant beeld werd geschetst van onze negatieve emoties. Door bijvoorbeeld boos te zijn (waar op zich niks mis mee is) verandert onze neuro-chemie. Als onze boosheid overgaat in haat dan komen we in een toxische realiteits-dimensie en vanwege onze verbondenheid in de meerdimensionaliteit ga je deelnemen aan dezelfde energetische waarden en emoties van anderen die dezelfde emotie hebben. Er ontstaan zo als het ware ‘velden’ van negatieve emoties (maar dat kunnen ook positieve zijn), waarmee je verbonden bent. Je gaat hierdoor veel meer patroonmatig reageren dan je je bewust bent. Vanuit het perspectief van de entiteiten die deze informatie doorgeven is onze aarde op het ogenblik tamelijk belast met deze giftige, zichzelf in stand houdende velden van haat, negativiteit en depressiviteit. Dat wisten we al, maar toch.

Ik vermoed dat de meesten onder ons wel aanvoelen dat er een overgang gaande is in deze tijd die inwerkt op je systeem. Het bewustzijn daarvan kan inderdaad helpen om je lows of moodswings in perspectief te plaatsen. Ik laat zelf de vervreemding en ‘belasting’ die ik soms kan ervaren er maar gewoon zijn en samen met mijn zoon denk ik dat het Andere in deze tijd extra op ons inwerkt. Het is aan de andere kant ook zo dat het afstemmen op licht en liefde me makkelijker af gaat dan ooit tevoren.

Reageer gerust hieronder (kort) of in de rubriek Jouw verhaal (lang).