…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Posts Tagged ‘aboriginal geneeswijze’

Inheemse traditionele genezers werken nu in medische klinieken

Oude geneeswijzen voor de moderne tijd

Aboriginal genezers stellen hun 60.000 jaar oude geneeskundige traditie ter beschikking aan medische klinieken in heel Australië. Samen met artsen en andere zorgverleners bieden de traditionele genezers, die bekend staan ​​als ‘Nangkaris’, hun oude en krachtige traditionele geneesmethoden ter beschikking van reguliere gezondheidsinstellingen.

Deze traditionele genezers werken in hun eigen gemeenschappen al duizenden jaren met verbluffende resultaten. En nu delen ze hun wijsheid en vullen ze de gaten in de westerse geneeskunde in het Royal Adelaide Hospital in South Australia en in tal van andere landelijke klinieken. In Zuid-Australië ondersteunt een beleid van cultureel respect in de openbare gezondheidszorg inheemse patiënten om een ​​traditionele Aboriginal genezer aan te vragen, en daarmee kunnen we vandaag de dag zien hoe traditionele Aboriginal medicijnen en westerse geneeskunde hand in gaan.

Traditionele Aboriginal genezers

Het begon allemaal bijna zeven jaar geleden, toen in 2012 de Anangu Nangkari Tjutaku Aboriginal Corporation, ( ANTAC ), de eerste organisatie van Aboriginal traditionele genezers in Australië, werd opgericht door 18 geregistreerde Nangkari genezers. Dit was de eerste officiële organisatie van traditionele genezers in Australië. De groep komt uit de Central Desert en hoopt dat hun werk andere inheemse genezers in Australië zal inspireren om hetzelfde te doen. Deze maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk ondersteunt de rapportage en de praktijkvoering van het traditionele medische Aboriginal kennissysteem van vandaag. ANTAC is het resultaat van een gedeelde visie van Dr. Francesca Panzironi, (een Italiaanse onderzoekster), met de Nangkari van de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara Lands (APY).

Genezer Cyril Mckenzie werkt in het Royal Adelaide Hospital in Australië.

ANTAC vertegenwoordigers zeggen: “We kwamen bij elkaar om de genezing met behulp van Nangkari aan gemeenschappen, families en individuen aan te gaan bieden, en hun kennis aan zoveel mogelijk mensen ter beschikking te stellen.”

ANTAC Chief Executive Dr. Francesa Panzironi is gepassioneerd over het ter beschikking stellen van inheemse wijsheid aan meer mensen. Ze heeft het rapport geschreven: Hand in Hand. Report on Traditional Aboriginal Medicine. Daarin legt ze de basis voor de erkenning van de traditionele Aboriginal geneeskunde in Australië, en doet ze voorstellen voor het opnemen van deze geneeswijze in het nationale gezondheidszorgsysteem van Australië.

Toen Dr. Panzironi naar Australië kwam om te onderzoeken hoe internationale wettelijke normen zouden kunnen samengaan met de traditionele Aboriginal geneeskunde, was ze verbaasd over het gebrek aan onderzoek of erkenning van dit 60.000 jaar oude kennisbestand. Dankzij haar invloed is dit nu aan het veranderen. De Nangkari’s zijn betrokken bij straathoekwerk, en Dr Panzironi staat aan het hoofd van een team van Nangkari dat een bezoek brengt aan grote ziekenhuizen en landelijke klinieken in Victoria, New South Wales, Zuid-Australië en West-Australië.

Zorgverleners hebben ontdekt dat er meer inheemse mensen naar klinieken komen sinds ze de mogelijkheid hebben om ook een ​​Nangkari te bezoeken”. 

Het overbruggen van de kloof

Voor inheemse volkeren in Australië is het bezoeken van een traditionele Aboriginal genezer essentieel voor een betere genezing. Dit ondersteunt hen om contact te voelen met hun eigen cultuur. Ze zullen zich daarmee veiliger en meer op hun gemak voelen, en de aangeboden zorg meer vertrouwen.

Zorgverleners hebben ontdekt dat er meer inheemse mensen naar klinieken komen sinds ze de mogelijkheid hebben om ook een ​​Nangkari te bezoeken. In een land waarin aanzienlijke verschillen bestaan tussen de inheemse en de niet-inheemse gezondheidszorg, en waarin er enorme welstandsverschillen bestaan, is de levensverwachting lager. De kindersterfte is er hoger, en de algehele gezondheid lager. Vanwege de eveneens lagere niveaus van onderwijs en werkgelegenheid, is het van cruciaal belang om de inheemse gezondheid nadrukkelijk te ondersteunen.

Traditionele Aboriginal Healers gebruiken bush-geneeskunde en massage- en ‘verbindings’ technieken.

In een televisie interview zei dr. Panzaroni dat de genezers van Nangkari drie hoofdtechnieken aanbieden, bush-medicijnen, het op orde brengen van de geest, of een rookceremonie. Natuurlijke geneesmiddelen worden gebruikt om kwalen te genezen. De geneeswijze omvat ook massage- en verbindingstechnieken. Mevrouw Panzironi in het televisie interview:

De genezer stelt vast waar de problemen zich bevinden, en neemt via een specifieke geneesmethode, die ‘panpooni’ wordt genoemd, met gebruik van handen de pijn, blokkade of obstructie weg”

Nangkari heeft niet de pretentie om westerse geneeskunde te vervangen. Nangkari vult het werk van westerse artsen aan, en overbrugt daarmee de kloof die inheemse patiënten kunnen ervaren als het gaat over ziekten die specifiek verband houden met hun leefomgeving. ANTAC is van mening dat traditionele genezers een vitale rol kunnen spelen in het streven om de kloof in de gezondheidszorg te overbruggen die bestaat tussen inheemse en niet-inheemse mensen in Australië.

Natuurlijke geneeswijzen

De klinieken bieden klanten en personeel in de gezondheidszorg, instellingen, Aboriginal- , en niet-Aboriginal organisaties, Nangkari-behandelingen aan tijdens een dagcursus, met één-op-één Nangkari-behandelingen. Nangkari gebruikt traditionele natuurlijke medicijnen om kwalen te genezen, wat vergelijkbaar is met de manier waarop de westerse geneeskunde werkt, maar zonder medicijnen die in een laboratorium worden gemaakt. Hoe verschillend de technieken ook mogen zijn, de resultaten spreken voor zich, en hopelijk komen er in Australië steeds meer traditionele genezers beschikbaar in de reguliere instellingen.

 

© foto’s    auteur: Azriel ReShel

 

Vertaling Hansjelle Dijkstra

 

Zie ook de Video op Youtube